dzob is preparing new platform

10 tipů, jak komunikovat v multigenerační kanceláři

Patříte na pracovišti mezi veterány, generaci baby boom nebo ke generaci milénia? Možná Vám vadí rozdílné pracovní návyky Vašich kolegů, jejichž věk se od Vašeho dost liší. Poradíme Vám, jak s nimi komunikovat.

Do které generace lidí se řadíte? Patříte mezi veterány (jste narozeni před rokem 1946), generaci baby boom (1946 - 1964), ke generaci X (1965 - 1979), nebo ke generaci Y nebo milénia (1980 - 2000)? Každá generace vyrostla v různém období, mají rozdílné hodnoty a komunikují jiným způsobem. Je však nutné, aby mezi sebou vycházeli bez konfliktů.

Poradíme vám, jak komunikovat se všemi generacemi:

1. Přidejte trochu formality
Před několika lety bylo pracoviště více formální, než je tomu v dnešní době. Ti, kteří si hledají práci, si všimli, že v inzerátech práce někteří zaměstnavatelé uvádějí "neformální pracovní prostředí". Proto, odlišná formálnost u těchto generací může způsobovat kulturní střet. Starší generace často pociťuje, že mladí překračují hranice.

Odborníci však doporučují, aby se každý ve firmě řídil při komunikaci pracovní etiketou. Důležitými koordinátory v tomto procesu jsou manažeři, kteří mají za úkol dohlížet, aby se dodržovala nastavená pravidla v organizaci.

2. Vyzkoušejte všechna dostupná média
Zatímco generace veteránů a baby boom upřednostňují komunikovat tváří v tvář nebo telefonicky, generace milénia raději využívá ke komunikaci e-mail, sms-ky nebo zprávy na sociálních sítích. V pracovní komunikaci vyzkoušejte všechny formy komunikace, abyste pochopili, proč ostatní kolegové upřednostňují jiné médium. Vyberte si potom to, které je předepsáno nebo více využíváno ve vaší společnosti.

3. Přizpůsobte svůj přístup
Nejlepší způsob, jak komunikovat s více generacemi je vytvořit si individuální přístup ke každému jednotlivci, abyste zjistili, co funguje v komunikaci s nimi. Někdy totiž nezáleží na věku kolegy, ale na jeho způsobu myšlení.

4. Snažte se porozumět rozdílným hodnotám
Základní hodnoty se mohou měnit z generace na generaci. Veteráni a generace Baby Boom si často myslí, že jakákoliv práce pro společnost je prospěšná, a proto udělají všechno, co jim řekne jejich nadřízený. Naopak, generace X a milénium se snaží najít větší rovnováhu mezi prací a životním stylem. Proto si starší generace myslí o mladší, že jsou k firmě neloajální a nemají silnou pracovní etiketu. Vzhledem k dnešní situaci na trhu práce, kdy dochází k častému propouštění ve firmách a ke snižování platů, mladší generace není tolik ochotna obětovat práci. Důležité je tedy i v tomto případě, aby se obě strany vzájemně pochopili.

5. Buďte si vědomi motivačních faktorů
Starší generace byla vždy více motivována vlastní prací, zatímco mladší generace čeká na pokyny od nadřízeného, ​​očekávají zpětnou vazbu, stejně tak i uznání. To však může způsobit zásadní nedorozumění. Starší si myslí o mladých, že jsou to lidé, kteří si za stejnou práci žádají vyšší výplatu a mladší generace se cítí, že jsou nedoceněni. Řešení je na obou stranách. Vedoucí pracovníci a manažeři si musí uvědomit, jak je důležité uznání pro všechny zaměstnance.

6. Ptejte se, nepředpokládejte
Pokud někdo pouze něco předpokládá, nemusí to znamenat, že si to správně myslí. Každá strana si může myslet, že problém je na té druhé straně, proto je nejlepší, pokud s nějakým kolegou z "jiné generace" bojujete, zeptejte se ho přímo, abyste zjistili, kde je problém.

7. Buďte ochotni učit se nové věci
Starší generace má větší tendenci vyhýbat se v práci neznámým a novým úkolům. Důležité je však, aby pochopili, že všechny nové nástroje v pracovním prostředí jim pomohou v jejich práci. Mladší generace by jim v tom však měla pomoci, protože oni sami vyrůstali s novými technologiemi, na rozdíl od starší generace.

8. Buďte ochotni učit se
Každá generace se může něco naučit od druhé generace. Starší pracovníci mohou poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti v oboru. Mladí mohou přinést "nové světlo" do nejnovějších trendů a technologií. Základem je opět respekt na obou stranách.

9. Přiznejte si rozdíly
Generačním problémům se pravděpodobně nevyhnete. Čemu se však můžete v práci vyhnout, je nemluvit o tomto problému, jen si ztěžovat a nijak to neřešit, pokud Vás to nějak trápí.

10. Neberte všechno osobně
Nebuďte frustrovaní z multigenerační rozdílu na Vašem pracovišti, berte vše jako novou výzvu a zkušenosti do budoucna.

 

Váš DŽOB tým