dzob is preparing new platform

10 tipů, jak požádat o zvýšení mzdy

Každý pracující člověk má nárok na zvýšení mzdy. Žádost o její zvýšení by však měla být správně načasovaná, aby se zabránilo nepříznivým následkům.
 

Nabízíme Vám 10 tipů, které Vám pomohou získat kladnou odpověď od Vašeho zaměstnavatele:

1. Vyberte si vhodný čas
Existuje několik podmínek, za kterých můžete uskutečnit první krok k žádosti o zvýšení platu. V první řadě by společnost, ve které pracujete měla mít kladný hospodářský výsledek, měla by mít dostatek zakázek nebo objednávek, aby vytvářela zisk. Pokud je první podmínka splněna, zaměřte se na svou práci. Dařilo se poslední období Vám nebo Vašemu týmu, získali jste pro firmu lukrativní zakázku? Pokud ano, nezapomeňte ještě na poslední věc a tou jsou interní pravidla ve společnosti. Zjistěte si, jak je ve společnosti nastavený systém zvyšování mezd, až potom požádejte o zvýšení platu.
     
2. Teď nebo nikdy
Pokud o zvýšení platu oslovujete Vašeho nadřízeného, měli byste tak učinit, když je nejvnímavější a nejméně "vystresovaný". Určitě není vhodné požádat o vyšší plat poslední den pracovního týdne nebo během rozhovoru na chodbě. Vhodnější je, schůzku si předem naplánovat. Požádejte šéfa o krátké setkání například prostřednictvím e-mailu.
     
3. Připravte si důvody
Neexistuje nic horšího, než být nepřipravený. Před rozhovorem si připravte hlavní důvody zvýšení platu. Určitě by to však neměly být důvody, co si chcete koupit do domácnosti nebo informace o tom, že Vám měsíční rozpočet na výdaje nestačí. Rozhovor o zvýšení mzdy soustřeďte pouze na jednu věc, vyjadřujte se jasně a věcně.
     
4. Poznejte svou hodnotu v porovnání s ostatními
V úvahu byste měli vzít i vnější faktory. Je to podstatný krok před žádostí o zvýšení platu. Ve většině společností je rozhovor o mzdě tabu, pokud však máte známé, kteří mohou vyprávět o výši své mzdy, zeptejte se jich na to.
     
5. Analyzujte pracovní trh
Zjistěte si i situaci na trhu práce. Jak se pohybuje průměrný plat na stejné funkci ve vašem odvětví a v regionu.
     
6. Připravte si argumenty
Největším z argumentů při rozhovoru o platu je Vaše produktivita v práci. Zhodnoťte své působení ve společnosti. Kolik let pracujete na dané pozici, za jakých platových podmínek a jaké činnosti jste v průběhu let prováděli. Vzpomeňte si na všechno, o co jste se v práci zasloužili.
     
7. Připravte se na vyjednávání
Nejprve, jak se pustíte do rozhovoru o platu s Vaším nadřízeným, měli byste vědět, o jaké zvýšení platu žádáte. Připravte si přesnou částku nebo vyjádření v procentech. Pokud chcete žádat například o pětiprocentní navýšení mzdy, překročte tuto hranici například na osm procent, abyste získali prostor pro vyjednávání. V konečném důsledku Váš šéf může přistoupit na menší zvýšení a Vy tak nepadnete pod Vaši požadovanou částku.
     
8. Buďte diplomatičtí
Netlačte na Vašeho nadřízeného, ​​aby se Vám ihned vyjádřil ke zvýšení mzdy. Nechte mu prostor a dohodněte se na společném termínu, kdy Vám poskytne vyjádření. Tento čas by však neměl přesáhnout více než měsíc.
     
9. Co dělat v případě odmítnutí
Buďte připraveni i na negativní odpověď od svého nadřízeného. Pokud nezískáte zvýšení mzdy, žádejte například další kompenzaci jako například proplacení vyšší částky stravenek.
     
10. Co dělat v případě kladné odpovědi
Pokud jste byli úspěšní při jednání o zvýšení platu, gratulujeme. Není jednoduché získat navýšení platu o 5 procent, ale pokud se Vám to však podařilo, můžete poradit i druhým lidem, jako jste toho dosáhli.

 

Váš DŽOB tým