dzob is preparing new platform

10 top vlastností, které by měl mít dobrý šéf

Dobrý šéf by měl disponovat několika vlastnostmi. Kromě dobrých komunikačních dovedností by měl věřit svým lidem, být jim v práci vzorem, efektivně je vést a sdílet s nimi jakýkoliv úspěch nebo neúspěch.

Dobrý šéf...

1. Ví, kdy má přestat mluvit
Každý šéf by měl mít dobré komunikační schopnosti. Někteří nerespektují, že rozhovor mezi lidmi je o oboustranném vyprávění a poslechu. Šéf by se také neměl zajímat o soukromí svých zaměstnanců, s kým a jakým způsobem tráví čas mimo práci. Závisí to i na tom, jaký měl zaměstnanec vztah se šéfem, předtím, než začal šéfovat.

2. Respektuje své zaměstnanců
Dobrý šéf respektuje své zaměstnance. Má k nim otevřený vztah, je upřímný a mezi svými lidmi nedělá žádné rozdíly.

3. Věří svým lidem
Správný šéf by měl plně důvěřovat svému týmu a věřit lidem, že svou práci odvedou nejlépe jak umí.

4. Je odborník ve své oblasti
Každý šéf by měl mít nejen přehled o práci svých lidí, ale v případě potřeby by měl poskytnout pomocnou ruku při práci, nebo "zaskočit" za zaměstnance. Potom by se nemělo stát, že šéf žádá od lidí nemožné věci, protože nemá ponětí o systému práce a fungování jednotlivých procesů.

5. Ví, kdy říci "nevím"
Není nic špatného na skutečnosti, pokud šéf jednou za čas (ne však příliš často) přizná svou nevědomost. Každý šéf je také jenom člověk a nemůže vědět všechno. Pokud však k takové situaci dojde, šéf by měl ukončit daný rozhovor se slovy, že danou věc zjistí co nejdříve.

6. Nikdy na sebe nevezme všechny zásluhy  svých zaměstnanců
Správný šéf umí pochválit své podřízené a umí je správně ohodnotit před vedením. Nikdy si nepřivlastní všechny zásluhy zaměstnanců a nikdy všechny nedostatky nehodí na ně.

7. Vede lidi se soucitem
Každý normální šéf si uvědomuje, že zaměstnanci jsou lidské bytosti a tak k nim i přistupuje. Nikdy se nesníží k tomu, aby zneužil svůj výkon moci.

8. Rozeznáva rozdíl mezi delegováním úkolů a šikanou
Dobrý šéf uznává, že delegování úkolů je účinným nástrojem k dosažení cíle. Nemusí k dosažení svého cíle používat nátlakové prostředky.

9. Nepožaduje od svých zaměstnanců nesmyslné úkoly
Dobrý šéf nezatěžuje své zaměstnance nesmyslnými úkoly typu, zapisovat si přesné činnosti své každodenní práce a následně mu předávat seznam denních úkolů. Při úkolech stanoví termín jejich dokončení a nechává na odpovědnosti svých zaměstnanců, aby úkol dokončili včas bez jakéhokoliv nátlaku.

10. Má odvahu postavit se tváří v tvář zaměstnancům
Pokud se vyskytne jakýkoli problém, dobrý šéf ho okamžitě řeší a poskytne prostor druhé straně k vyjádření. Následně potom uskuteční rozhodnutí.


A jaký je Váš šéf?

Váš DŽOB tým