dzob is preparing new platform

10 top vlastností, které by měl mít dobrý šéf

1. Ví, kdy má přestat mluvit

Každý šéf by měl mít dobré komunikační schopnosti. Někteří nerespektují, že rozhovor mezi lidmi je o oboustranném vyprávění a poslechu.

2. Respektuje své zaměstnance

Dobrý šéf respektuje své zaměstnance. Má k nim otevřený vztah, je upřímný a mezi svými lidmi nedělá žádné rozdíly.

3. Věří svým lidem

Správný šéf by měl plně důvěřovat svému týmu a věřit, že svou práci odvedou, co nejlépe umí.     

4. Je odborník ve své oblasti

Každý šéf by měl mít nejen přehled o práci svých zaměstnanců, ale v případě potřeby by měl poskytnout pomocnou ruku při práci. Pak by se nemělo stát, že šéf žádá od lidí nemožné věci, protože nemá ponětí o systému práce a fungování jednotlivých procesů.

5. Ví, kdy říci nevím

Není nic špatného na skutečnosti, pokud šéf jednou za čas (ne však příliš často) přizná svou nevědomost. Každý šéf je také jen člověk a nemůže vědět všechno. Pokud však k takové situaci dojde, šéf by měl ukončit daný rozhovor se slovy, že danou věc zjistí co nejdříve.

6. Nikdy na sebe nevezme všechny zásluhy od svých zaměstnanců

Dobrý šéf nebere na sebe úspěchy svých zaměstnanců, ale ani na ně neháží nedostatky. Správný šéf umí pochválit zaměstnance a umět je správně ohodnotit před vedením.

7. Vede lidi se soucitem

Každý normální šéf si uvědomuje, že zaměstnanci jsou lidské bytosti a tak k nim i přistupuje. Nikdy se nesníží k tomu, aby zneužil svůj výkon moci.

8. Rozeznává rozdíl mezi delegováním úkolů a šikanou

Dobrý šéf uznává, že delegování úkolů je účinným nástrojem k dosažení cíle. Nemusí k dosažení svého cíle používat nátlakové prostředky.

9. Nepožaduje od svých zaměstnanců nesmyslné úkoly

Dobrý šéf nezatěžuje své zaměstnance nesmyslnými úkoly typu, aby si zapisovali přesné činnosti své každodenní práce a následně mu předávali seznam denních úkolů. Při úlohách stanoví termín jejich dokončení a nechává na odpovědnosti svých zaměstnanců, aby úkol dokončili včas bez jakéhokoliv nátlaku.

10. Má odvahu postavit se tváří v tvář zaměstnancům

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, dobrý šéf ho okamžitě řeší a poskytne prostor druhé straně k vyjádření. Následně pak uskuteční rozhodnutí.

Váš tým DŽOB