dzob is preparing new platform

10 způsobů, jak být úspěšný v novém zaměstnání

Pokud jste získali novou práci, gratulujeme Vám k tomuto úspěchu. Zda Vám však i tato práce přinese úspěch ukáže čas. Může to být Vaše poslední zaměstnání ve Vašem životě nebo opět padnete do stejného stereotypu a problémů jako v předchozím zaměstnání a nové místo opustíte dříve, než se v něm ohřejete.

Chcete-li v novém zaměstnání začít s novým "štítem", dávejte si pozor, abyste neopakovali chyby z minulosti.


10 tipů, které Vám v nové práci zajistí úspěch:

1. Chovejte se tak, jako byste byli na pracovním pohovoru
Většina zaměstnanců má sjednanou tříměsíční zkušební dobu, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Během těchto dní je na Vás, abyste dokazovali své pracovní kvality, tak jak jste je dokázali prezentovat na pracovním pohovoru. Je vynikající, že Vás firma najala a proto jí i během zkušební doby musíte ukázat, že udělali dobrý krok. Na Vás je, abyste dokázali, že jste vhodný člověk na danou pracovní pozici. .

2. Dívejte se na svého nadřízeného jako na člověka, který Vám pomáhá a ne na člověka, co vám káže, co máte dělat
Teoreticky se může stát, že za Vámi přijde nadřízený a požádá Vás o práci, kterou máte vykonat. Prakticky však jde o práci, na kterou Vás nenajali. Dívejte se na tuto událost z druhého úhlu pohledu. Vy pomůžete svému nadřízenému dosáhnout jeho cíl malými úkoly a on si Vás bude více cenit.

3. Budujte vztahy založené na výkonu a ne na konverzaci
Práci neustále podněcuje práce, ale ne konverzace. Buďte v nové práci přátelští a milí, ale nezapomínejte na to, že nejlepší pracovní vztahy jsou založeny na respektu a důvěře. Tyto dva aspekty jsou zase založeny na činnosti a výkonnosti a nejen na slovech. Pracovním výkonem dáváte o sobě vědět ve svém okolí. Je to Vaše práce, která za Vás "vypráví".

4. Vložte se do nové práce naplno
Nemusíte mít všechny potřebné dovednosti a znalosti k provádění nové práce. Ani všechny potřebné kontakty a konexe. Všechny Vaše nedostatky zastíníte, pokud se do práce pustíte s chutí a plným nasazením. Mnohem více se cení snaha. Pokud chce člověk na sobě pracovat, pracuje na sobě a tím se neustále zlepšuje.

5. Mějte své pracovní vzory
První dny v práci sledujte pracovní morálku Vašich kolegů, jejich zvyky a chování. Staňte se nejprve pozorovatelem v novém prostředí. Možná zjistíte, že budování vztahů je důležitější než samotný prodej. Možná flexibilita je důležitější než pracovní postup. To vše se dozvíte, pokud budete pracovat s otevřenýma očima. Je dobré mít v práci mentora - člověka, který vám v případě pracovních dotazů dokáže pomoci. Může jít o služebně staršího člověka, přičemž věkově může být i mladší.

6. Myslete o tři kroky dopředu
Říká se, že dobří šachisté myslí o tři tahy dopředu. Ve Vaší nové práci to znamená, že Váš aktuální pohyb vytváří základ pro vaše budoucí fungování. Přemýšlejte i nad tím, co se můžete v nové práci naučit, jak se můžete zviditelnit, jaké vztahy si můžete vytvořit, co Vám přinese práce na konkrétním projektu nebo dílčí plnění úkolů. Každý z dílčích úkolů Vám určitě nabídne sérii několika možností. Vaším úkolem je držet se svého cíle.

7. Najděte způsob jak vyniknout
Každý jeden zaměstnanec je výjimečný. Každý disponuje speciálními schopnostmi, které ho činí zajímavým. Ve společnostech najdete lidi, kteří jsou velmi inteligentní, mají pozoruhodné tvůrčí schopnosti nebo jsou úspěšní. Proto i Vy najděte způsob, jak dokážete vyniknout.

Máte několik možností, jak vyniknout. Známým se můžete stát pro splnění konkrétní úlohy nebo to mohou být i maličkosti. Stačí, když budete mít vždy první odevzdán projekt či dokončenou úlohu, nebo budete mezi prvními, kteří ochotně pomohou kolegům při řešení pracovního úkolu. Popřemýšlejte i nad svým posláním ve firmě.

8. Vytvořte si vlastní projekt
Očekává se, že pokud je zaměstnanec přiřazen k práci na projektu, přivede ho do úspěšného konce. Pokud však začne zaměstnanec pracovat na vlastním projektu, jde o výjimečného člověka. Klíčem k úspěchu je převzít odpovědnost při novém projektu a zároveň odvést menší riziko od ostatních kolegů, kteří na projektu pracují.

Problémem lidí, kteří se nechtějí angažovat nad rámec svých schopností ve společnostech je ten, že se bojí, pokud prokážou výjimečnou schopnost, jejich práce bude zneužívána. Manažer se správnými hodnotami však nezneužije situaci, ale využije potenciál jedince.

9. Najděte si lidi, kterým můžete pomoci
U některých pracovních pozicích se může stát, že při nástupu do práce se nemá nový zaměstnanec čeho "chytit" a čeká, pokud mu někdo přidělí pracovní úkol. Takový případ se stává hlavně mladým lidem, kteří nemají naučené pracovní návyky. Možností je však více, stačí se na pracovním setkání přihlásit nebo oslovit kolegu, zda nepotřebuje pomoci s pracovními aktivitami.

10. Nikdy nezapomeňte proč Vás přijali
Nikdy nezapomeňte na důvod, proč Vás přijali do zaměstnání, zejména pokud si chcete budovat kariéru. To je hlavním motivem, vše by však mělo být podřízeno cílům a poslání společnosti. Nejlepší je varianta, pokud jsou Vaše cíle totožné s cílem společnosti. Pokud ano, máte zaručeno společné vítězství.

 

Určitě Vás budou mít rádi a brzy zapadnete do kolektivu

Váš DŽOB tým