dzob is preparing new platform

4 typy kolegů, s nimiž nikdo nechce spolupracovat

Flákač, lenoch, prominent a sociopat. To jsou čtyři typy kolegů, s nimiž se v práci běžně setkáváte, ale kteří jsou pro Vás i pro firmu doslova toxičtí.

Jako takové kolegy poznáte?

Flákač

Je nekompetentní, nevyzpytatelný a nespolehlivý. Energii čerpá ze svého týmu a doslova se veze na jeho produktivitě. Nikdo z kolegů však nečinnosti flákače nechce přihlížet věčně. Jeho problémem je, že neumí pracovat samostatně, svou práci neovládá a k nízké produktivitě se snaží stáhnout i ostatní kolegy.

Charakterové rysy:

    - naučená bezmocnost
    - dezorganizace
    - nedostatek důvěryhodnosti
    - pasivita

Lenoch

Lenoši jsou charakterističtí tím, že se snaží vyhnout práci nejvíce, jak je to jen možné. Vůbec se netrápí tím, co si o nich ostatní myslí.

Charakterové rysy:

    - nízká motivace
    - neplnění dohodnutých termínů
    - špatné načasování povinností
    - příliš mnoho času stráveného na internetu
    - častá absence v práci

Prominent

Jak poznáte takového kolegu? Je zábavný, vtipný, s každým se kamarádi, neustále vyhledává společnost a práci považuje za místo, kde se může bavit pětkrát do týdne. Časté telefonáty, chatování a drby mají u něj přední místo. Na příčce důležitosti jsou dokonce před pracovními úkoly.

Charakterové rysy:

    - hlasité a rušivé vyprávění
    - nedostatek pozornosti
    - nezralý přístup k práci
    - neprofesionální chování vzhledem k ostatním kolegům

Sociopat

Odhaduje se, že až 4% populace mají sociopatické sklony. Sociopatičtí zaměstnanci zanechávají destrukční stopu a neshody všude tam, kam vkročí. Stačí pouze jeden rušivý zaměstnanec, který může podkopat morálku, soudržnost a efektivitu práce celého týmu. V nejhorších případech může dokonce poškodit reputaci některých kolegů.

Charakterové rysy:

    - sklony k šikaně
    - morální lhostejnost
    - problémové chování k autoritám
    - problémy v mezilidských vztazích
    - sklony k manipulaci

 Váš tým DŽOB