dzob is preparing new platform

5 her, které se s Vámi hraje personalista během pracovního pohovoru

Jakým stylem odpovídáte na pracovním pohovoru, poodhaluje Vaši osobnost. Pokud je personalista i dobrý psycholog, bude Vám klást rafinované otázky, díky kterým Vás může dostat do situace, ve které z Vás dostane informace, které potřebuje, aniž byste to věděli. Víte, které situace to jsou?
 
5 situací, při kterých Vás personalisté zkoušejí:

1. Minuta ticha, kterou personalisté sledují Vaši reakci
Pokud se Vám během pracovního pohovoru stane, že personalista najednou ztichne a máte pocit, že nastalo hrobové ticho, tehdy pouze zkouší, jak zareagujete a zda začnete sám mluvit.

Můžete si říct, že jde o běžnou situaci. Za standardních okolností by "trapné ticho" nebylo ničím neobvyklým, ale pokud vezmete v úvahu stres na pracovním pohovoru, rozhovor s cizí osobou a celkové nepohodlí, situace za takových podmínek je mnohem více kritická.

Zajímavé je, že během několikaminutového ticha lidé začnou mluvit v 95 % případech. Nechtějí totiž riskovat pocit nepohodlí, protože každou vteřinou navíc se v takové situaci cíti hůře.
     
2. Vaše loajálnost zkoušejí otázkami o Vašem bývalém šéfovi
Pokud dostanete otázku, která se týká Vašeho bývalého šéfa nebo spolupracovníků, personalista zkouší pouze Vaši loajálnost vůči bývalému zaměstnavateli. Je to psychologická hra. Protože mnoho lidí je pod velkým stresem během pohovoru a řeknou téměř vše, přičemž si neuvědomují, že na některé otázky nejsou povinni poskytnout odpověď. Správná reakce na otázku o bývalém šéfovi by však měla znít zdvořile, jako například: "Nerad bych mluvil o bývalém šéfovi, protože mám s bývalou společností dobré vztahy. Pokud byste chtěli získat reference od mých bývalých kolegů, mohu Vám je po jejich souhlasu poskytnout".
     
3. Nechají Vás dokončit situaci
I taková nestandardní věc se Vám může stát během pracovního pohovoru. Personalista Vás může vyzvat k tomu, abyste popsali nějakou kritickou situaci z bývalé práce a poskytli návod, jak jste ji řešili. Neřeknou Vám však konkrétní situaci. Čekají na Vaši reakci, jaký problém si vyberete, protože co představuje pro jednoho problém, nemusí být problémem pro druhého. Někdo se může pustit do popisu problému vztahu s kolegy, s nadřízeným nebo s pracovní úkolem. I taková situace odhalí něco o charakteru uchazeče. Kandidát, který popíše problém a zároveň poskytne jeho řešení je osoba, která problémy řeší. Pokud kandidát, popíše pouze problém a neřekne k němu řešení, pravděpodobně problémy nebude řešit ani v nové práci.
     
4. Sledují tón Vašeho hlasu
Z tónu Vašeho hlasu je možné zjistit, zda jste aktivní člověk nebo více pasivní. I proto Vás personalisté nechají déle vyprávět o Vašich pracovních zkušenostech, aby zjistili, jaký jste typ člověka.
     
5. Sledují, jaká slova používáte
Slova, na které dávají personalisté pozor při Vašem projevu jsou například slova "vždy" a "nikdy". Například ve větě: "Lidé nikdy nevědí, co mají dělat, pokud nepožádají o pomoc". Jde o příliš expresivní slova, jejich příliš častým používáním člověk pouze posiluje význam věty nebo dává najevo kladné nebo záporné hodnocení.

 

Váš DŽOB tým