dzob is preparing new platform

7 mýtů o tichých zaměstnancích

Říká se o nich, že jsou to stydliví a plaší lidé, či dokonce asociální. Opak však může být pravdou. Mimo pracoviště mohou být úplně jiní. Rádi si udělají svou práci a k naplnění své role nepotřebují jiné kolegy. Zjistilo se dokonce, že až 40 procent vedoucích pracovníků jsou introverti.

Dokážete existovat v práci bez toho, aniž byste řekli byť jen jediné slovo? Pokud ano, znamená to, že jste pro firmu neefektivní zaměstnanec, nemáte rád své kolegy nebo si s nimi nemáte co říct? Nemusí to tak být. Je velmi pravděpodobné, že jste introvert nebo jste více zdrženlivější v práci než v osobním životě. Díky tomu, že se nenecháte rozptýlit svým okolím, můžete být více produktivní, pokud k Vaší práci nepotřebujete tým lidí. Což však neznamená, že nejste schopen pracovat v týmu.

Bohužel někdy lidé dělají ukvapené uzávěry o těch lidech, kteří jsou tišší, klidnější či dokonce pracovitější.

7 mýtů o tichých zaměstnancích

1. mýtus: Tišší zaměstnanci nemají co nabídnout
Přesto, že je to mylná představa, neznamená to, že tišší nebo klidní zaměstnanci nemají co nabídnout svému pracovnímu prostředí. Často si o nich lidé myslí, že jde o tzv. myslitele společnosti, analytiky nebo odborníky, kteří ke své práci potřebují tiché pracovní prostředí.

Zahraniční průzkum přinesl zajímavé výsledky. Jeden z nejtišších zaměstnanců v jedné společnosti byl nejspolehlivějším v porovnání s jeho kolegy. Další jeho devizou bylo, že vždy když kolegové potřebovali, uměl jim pomoci.

2. mýtus: Tišší zaměstnanci jsou plaší
Lidé se často domnívají, že tišší zaměstnanci jsou plaší. Skutečnost je však taková, že lidé se chovají v práci jiným způsobem než v soukromém životě. Být tichý však nevychází z plachosti člověka.

V kanceláři se setkávají různé typy osobností. Jedním z nich jsou i introverti, kteří upřednostňují pracovat samostatně. Myslí si, že lepší je pracovat efektivně a energii čerpají jiným způsobem, než od ostatních lidí. Extroverti naopak potřebují k práci druhé lidi, díky kterým dosahují stejné výsledky. Plachost ani nedostatek kontaktu s lidmi však nemluví o neúspěchu.

3. mýtus: Tišší pracovníci jsou asociální
Klidní zaměstnanci jsou často vnímáni jako lidé, kteří se málo zapojují nebo mají pouze pár přátel mimo firmu. Pokud je někdo v práci ticho, může být z něj úplně jiný člověk mimo pracoviště. Jinou tvář může navenek prezentovat na pracovišti a jinou mimo pracoviště.

4. mýtus: Tišší zaměstnanci nemají rádi své kolegy
Pokud sedíte na pracovišti na "tiché straně" a tedy mimo své kolegy, neznamená to, že je nemáte rád. Tišší lidé mají na rozdíl od "ukecaných" kolegů tendenci komunikovat odlišným způsobem a mají odlišnou úroveň komunikace, pokud se zapojují do sociální interakce.

5. mýtus: Tišší lidé v práci si myslí, že jsou lepší než ostatní
Klidní pracovníci mohou být na pracovišti vnímáni jako arogantní, ale oni mohou být pouze potichu. Pokud jste více extrovert a na pracovišti se tak chováte, najděte si vhodnou příležitost, abyste lépe poznali své tiché kolegy, vždyť ne nadarmo se říká, že tichá voda břehy mele. Nesnažte se je napodobit, tím byste pouze poukázali na jejich "negativní" kvality. Možná Vás překvapí, jak dobře s nimi můžete vycházet v momentě, když se zbavíte mýtů a začnete jim důvěřovat.

6. mýtus: Tišší zaměstnanci jsou nejistí
Tišší zaměstnanci jsou často vnímáni jako nejistí ve svém oboru. Jak jsme již zmínili výše, jde o typ osobnosti, který v práci komunikuje odlišným způsobem než na veřejnosti. Neznamená to tedy, že mají sníženou sebedůvěru. Za tiché zaměstnance "mluví" často dosažené výsledky v práci. Pokud budou extroverti těmto kolegům věnovat dostatek pozornosti, zjistí, že tito lidé přispívají k pracovnímu procesu stejným způsobem jako ostatní v týmu.

7. mýtus: Tišší lidé nejsou dobrými lídry
Zjistilo se, že až 40 procent vedoucích pracovníků jsou introverti. Ti mají často tendenci být klidní a nechlubí se svými výsledky. O svých rozhodnutích spíše přemýšlejí, což může někomu připadat, že jsou v pracovním procesu pomalí. Problémem je, že stále převládá obecný názor, že vedoucí pracovník musí být agresivní a musí být extrovertní typ osobnosti.

Aby bylo možné lépe prezentovat své vůdčí schopnosti, tišší pracovníci by se měly zaměřit na zvýšení jejich povědomí. Introverti mohou získat pozornost tím, že ukážou na svůj osobnostní styl. Vůdci - introverti mohou například pravidelně psát informační emaily pro svůj tým lidí, kde je mohou seznamovat s úspěchy firmy jako i členy týmu. Introverti mohou budovat i povědomí o své osobě prostřednictvím sociálních sítí, kde budou sdílet relevantní informace o službách nebo produktech společnosti, o pracovním procesu, stylu řízení nebo novinách ze svého oboru.

 

A jak jste na tom Vy? Jste introvert nebo extrovert?

Váš DŽOB tým