dzob is preparing new platform

7 typů nejhorších zaměstnanců. Zjistěte, zda mezi ně náhodou patříte i Vy!

Každá společnost touží po skvěle fungujícím pracovním kolektivu. Nadřízení si přejí, aby mezi sebou kolegové dobře vycházeli, uměli spolupracovat, případně aby měli mezi sebou i přátelské vztahy. Šéfové se totiž chtějí za každou cenu vyhnout řešení problémů, hádek či různých "tahanic". Aby však takové kolektivy mohly vzniknout, musí být tvořeny správnými jednotlivci. Jakým typem zaměstnanců by se měly firmy pokud možno vyhnout? Toto je sedm nejhorších kolegů, jakých lze v pracovních týmech setkat.

1. Závistivci

Závist na pracovišti představuje reálnou hrozbu. Pokud se začne rozmáhat, může vést ke vzniku pořádných problémů. Závistivci ve své touze dosáhnout a získat to, co mají jejich úspěšní kolegové, otráví vztahy na pracovišti a vytvoří tak nepříjemné prostředí, ve kterém se ostatním zaměstnancům funguje s velkými obtížemi.

2. Neupřímní a falešní zaměstnanci

Nejenže se těmto lidem nedá věřit, je také umění s nimi vycházet. Takoví lidé si bez problémů a bez studu dokáží připsat zásluhy svého spolupracovníka, lhát do očí či vymýšlet si. Jak se dá pak s takovými kolegy vytvořit dobrý kolektiv?

3. Pomlouvači

Nějakému tomu šuškání a šíření řečí se na pracovišti zcela vyhnout nelze. Problém nastává tehdy, když se někteří zaměstnanci více věnují pomluvám více než své náplni práce. Na druhou stranu, pokud se setkáváte s pomlouvači, který Vám pravidelně donáší "nejčerstvější" informace o některém z kolegů, pravděpodobně dělá něco podobného i za Vašimi zády.

4. Podlízači

Dobré vztahy s nadřízeným jsou základ. Jsou však lidé, kteří to přehánějí a zaměří se raději na to, aby byly oblíbení, než na výsledky své práce. Pokud jsou ve své činnosti úspěšní a šéf si je vybere za svého oblíbence, může to vážně narušit vztahy v rámci celého týmu. Ostatní zaměstnanci mohou mít pocit, že jejich aktivita a těžká práce je tedy zbytečná, protože k dosažení úspěchu a výhod stačí jen dostat se do přízně šéfa.

5. Workoholici

Přestože se zaměstnanec-workoholik může jevit na první pohled jako dobrá volba, není to zcela tak. Takový element v týmu může způsobit u ostatních zaměstnanců nejistotu, protože ne každý může (například z rodinných důvodů) zůstat v práci do pozdních nočních hodin. Před šéfem sice mohou přesčasy vypadat skvěle, problémem je, že člověk nedokáže v takovém režimu fungovat dlouhodobě a dříve či později může dojít k vyhoření. Tím pádem se bude muset hledat nový člen do týmu.

6. Ti, kteří chodí i přes mrtvoli

Mít v týmu šikovné lidí, kteří si jdou za svým cílem, je skvělé. Problémem však je, pokud firma potřebuje, aby fungovaly v rámci celé skupiny, ne jako jednotlivci. Přehnané ambice jednotlivce totiž mohou rozbít vztahy v týmu tím, že si tento člověk začne připisovat všechny zásluhy a úspěchy a při dosahování svého cíle nebude brát ohled na své kolegy.

7. Negativní zaměstnanci

Máte i Vy kolegy, kteří se na všechno neustále stěžují, remcají, znevažují a kritizují? Negativní lidé, kteří nedokážou najít na své práci nic pěkné či pozitivní, mohou svými toxickými řečmi snadno "zavirovat" pracoviště. Ostatním zaměstnancům se pak v takové atmosféře nepracuje nejlehčeji a co je horší, často se na ně tato "rétorika" nalepí.

Váš tým DŽOB