dzob is preparing new platform

Deset (nad)lidských vlastností potřebných pro dosažení úspěchu v práci (1. část)

Co je podle Vás důležitější? Mít úžasné pracovní zkušenosti nebo kvalitní lidské vlastnosti? Zamysleli jste se někdy nad možností, v jakém světle byste se měli ukázat v novém zaměstnání?

S novým pracovním místem vždy přichází nová pracovní role, kterou každý zaměstnanec hraje od začátku a musí se ukázat jen v tom nejlepším světle. Teprve později se však ukáže, zda svou "hru" hrál dokonale. Protože po jistém čase mohou na povrch vyplavat věci, které měly zůstat v utajení před druhými lidmi.

V práci si zaměstnavatel všímá nejen Vašich pracovních zkušeností a dovedností, ale i lidských nebo přímo nadlidských vlastností. Ty Vám mohou přinést ten největší benefit. Důležité také je, jestli umíte aktivně naslouchat, zda máte dostatečnou empatii, trpělivost nebo jste důvěryhodnou osobou.

Mnozí manažeři, kteří řídí lidi, se shodnou na tom, že vzdělávat lidi s výbornými lidskými vlastnostmi je někdy náročnější úkol, než vzdělávat technicky zdatné lidi. Avšak ti první mají větší výhodu v tom, že patří do stabilní skupiny pracujících, kteří mají silnější touhu vzdělávat se a efektivně na sobě pracovat.

Chcete-li v práci zabodovat a být úspěšní, zkontrolujte si, kterou z uvedených lidských vlastností máte.
 
1. Schopnost začlenit se do týmu

Při práci v týmu je důležité, abyste postupně zapadli do pracovního kolektivu. Neznamená to však, že si budete rozumět se všemi kolegy, stačí, když je budete akceptovat.
     
2. Silné komunikační schopnosti

Schopnost komunikovat je jedna ze základních schopností lidí, díky níž každý odhaluje svou osobnost. Pokud jste do vínku dostali výbornou schopnost zajímavě vyprávět nebo psát, budete mít vždy navrch. V dnešní době se mnoho věcí zakládá na výborné komunikaci.
     
3. Trpělivost s ostatními

Trpělivost je jedna z velmi ceněných vlastností lidí v práci. U některých typů zaměstnání je důležité udržet si chladnou hlavu hlavně ve stresových situacích. Pokud i v zaměstnání dojde k takové situaci, velmi rychle je možné vidět, kdo si udržel chladnou hlavu a kdo "vybuchl".
     
4. Důvěryhodnost

Jen důvěryhodní lidé mohou raketově nastartovat svou kariéru. Bez důvěry se těžko spolupracuje a získávají lidé na svou stranu.
     
5. Empatie

Jednou z důležitých klíčových schopností je dokázat se vcítit do kůže jiných lidí. Empatie pootevírá brány, zlepšuje vztahy s ostatními a dokáže předvídat reakce druhých lidí. Poskytněte proto kolegům v práci podporu, vyjádřete soucit nebo jim dejte zpětnou vazbu i při malých, dílčích úkolech. To, co dáváte ostatním a jak se k nim zachováte, se Vám v brzké době vrátí. Vše funguje podle jednoduchého vzorce: Pokud budete růst, bude s Vámi růst i společnost, ve které pracujete.
     
6. Aktivní naslouchání

Poslech a aktivní naslouchání jsou dvě různé věci. Většina lidí si už při poslechu druhých dopředu domyslí příběh, přestane poslouchat a potom začne vyprávět o sobě. Ještě horší variantou je, pokud naslouchající skočí do řeči vypravěči a přeruší ho svou myšlenkou. Klíčem k úspěchu je však aktivně naslouchat, což zabere mnohem více času, ale zároveň "vyprodukuje" mnohem lepší výsledky. To znamená, že je lepší poslouchat bez přerušení a potom mít čas na rozmyšlenou a vyjádření názoru. Být dobrým posluchačem však vyžaduje praxi a velkou dávku trpělivosti. Vždyť jsme dostali darem dvě uši a jedny ústa, což vytváří předpoklady být dobrým posluchačem.     

7. Přirozený zájem o druhé lidi

Důkazů, že se přirozeně a nezištně zajímáte o jiné lidi, je několik. Pamatujete si jména Vašich kolegů, ostatních spolupracovníků nebo jména klientů? Důležité je zapamatovat si nejen jména, ale také data důležitých životních událostí. Při rozhovorech s lidmi jim pokládejte otázky, aby věděli, že máte o ně zájem. Zájem však musí být skutečný, jinak může vyvolat opačný efekt.
     
8. Flexibilita

Netrvejte tolik na Vašich vlastních pravidlech a představách. Nevnucujte pouze Vaše vlastní přesvědčení, ale zkuste zajít i za své vlastní hranice a přijměte názor ostatních lidí.
     
9. Správný úsudek

Správný úsudek je nejen v práci, ale i v životě velmi důležitý. Úsudek si vytvoříte nasloucháním druhých lidí a pozorováním okolí kolem Vás. Jen tak si můžete mezi svými spolupracovníky zvolit vhodného přítele a vyhodnotit správně kolikrát nelehkou situaci, která Vás potkala.
     
10. Schopnost přesvědčit ostatní

Budete potřebovat silný přesvědčivý argument, proč je Váš nápad nebo projekt ten nejlepší. A jak takový argument najít? Musíte především věřit sami sobě a tomu, co děláte nebo co chcete dokázat. Když o něčem pochybujete, lidé to na Vás poznají a nepřesvědčíte je.

 

Váš DŽOB tým