dzob is preparing new platform

Jak poznáte dobrého manažera od špatného?

Manažer musí být příkladem pro ostatní zaměstnance a měl by je umět pochopit. Nemusí si za každých okolností "vyhrnout" rukávy a pustit se do úkolů sám, ale měl by pochopit práci lidí, aby je mohl správně usměrnit a nasměrovat.
 

1. Nejlepší manažeři jsou vždy ti, kteří mají schopnost vést svůj tým na základě svého vlastního příkladu. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností každého manažera.
    

2. Když se podíváte na tým nebo na skupinu lidí zvenčí, snadno rozpoznáte rozdíl mezi inspirativním vůdcem a vůdcem, který má pouze silné "lokty".
   

3. Pokud manažer neustále kontroluje práci svých lidí nebo personálu, je to jasné znamení toho, že něco není v pořádku.
    

4. Dobrý manažer by měl mít pod sebou lidi, kteří chápou, jak je důležité pracovat společně jako jeden celek a se společnými cíli.
    

5. Nejlepším způsobem, jak inspirovat ostatní lidi k odpovědné práci, je být jim příkladem.
    

6. V každé oblasti života a v každém odvětví existuje jedna z prvních věcí, které by měl každý dobrý manažer provést. Měl by prokázat, že pochopil dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k provedení práce svých podřízených. Manažer si nemusí za všech okolností "vyhrnout" rukávy a pustit se do úkolů sám, ale měl by pochopit práci lidí, aby je uměl správně nasměrovat.
    

7. Dobrá komunikace je základem každého dobrého vztahu. Pokud chce manažer získat "převahu" nad svými zaměstnanci, musí být schopen naslouchat lidem a brát v úvahu jejich názory a stanoviska.
    

8. Pro správné fungování týmu, nemůže být jeden zaměstnanec nadřazený nad druhým. Všichni lidé ve skupině nebo v týmu by měli mít stejné postavení. Když to tak nebude a manažer bude preferovat oblíbeného zaměstnance, koleduje si o problémy. Nemůže pak na oplátku očekávat loajalitu od svých zaměstnanců.
    

9. Nejdůležitější a zároveň klíčovou vlastností každého dobrého manažera je jeho schopnost rozhodovat a vést pod tlakem. Krize přichází většinou tehdy, když manažer nedělá nic.
    

10. Ne každý manažer bude dělat správná rozhodnutí pokaždé, ale pokud bude nerozhodný v kritických okamžicích, může docela zásadně narušit svou vůdčí pozici.

 

Váš DŽOB tým