dzob is preparing new platform

Jak pracovat s negativními kolegy?

Negativní postoj k věcem je volba každého člověka, proto se nenechte ovlivnit negativními lidmi ve firmě.

Někteří lidé vyzařují negativní energii. Nenávidí svou práci nebo se jim nelíbí pracovat ve společnosti.

Rady, jak bojovat s negativními kolegy:

Zamyslete se nad tím, zda Váš zaměstnanec nebo spolupracovník má oprávněné důvody pro to, aby byl negativně naladěn. Pokud zhodnotíte, že má na to důvod, zeptejte se ho, jestli potřebuje Vaši pomoc k vyřešení problému. V případě kladné odpovědi mu můžete poskytnout malé poradenství nebo návrhy, jak by mohl pracovat na své negativitě.

Často se stává, že spolupracovník si chce pouze přátelsky stěžovat. Nepotřebuje, abyste ho aktivně poslouchali, ani abyste mu poradili a natož, abyste mu vyřešili jeho situaci. V takovém případě si ho poslechněte, ale nastavte si své limity. Dlouhodobé stěžování Vás obírá o energii a pozitivní pohled na danou záležitost. Nenechte se vtáhnout do záporných diskuzí. Řekněte přímo negativně naladěnému člověku, že Vaším úkolem je přemýšlet o své práci pozitivně.

Pokud negativita mezi zaměstnanci narůstá a ovlivňuje i Vaši schopnost profesionálně vykonávat svou práci, zvažte, zda je takové prostředí pro Vás vyhovující. Pokud nikdo z firmy nepracuje na tom, aby zlepšil kulturní prostředí ve firmě, které obklopuje negativismus a neakceptuje kulturu, je čas změnit pracovní prostředí.

Váš tým DŽOB