dzob is preparing new platform

Jak vybrat správné zaměstnání?

Před samotným výběrem zaměstnání byste se v první řadě měl zaměřit na sebe analýzu a zhodnotit své silné a slabé stránky. Stavět třeba právě na těch silných a podle nich si vybírat práci v příslušném oboru.

Důležité je však uvědomit si, že slabé stránky v jedné situaci mohou být právě těmi silnými v jiné situaci. Proto je nutné znát své kvality a porovnat jejich vhodnost s prostředím či oblastí, v níž se plánujete uplatnit.

Důležité je ujasnit si, co chcete, na co se hodíte a v čem jste dobrý. Přiměřené poznání a ohodnocení sebe zvyšuje zdravé sebevědomí a s tím i pravděpodobnost úspěchu. Nepleťte si to však s přílišnou suverenitou až arogantností a přeceněním svých kvalit.

Při hledání svého dalšího směřování zvažte zejména:

Své znalosti získané během studia a v praxi - při hledání práce by je měl potenciálnímu zaměstnavateli dokazovat Váš životopis.

Dovednosti, praktické schopnosti a zkušenosti nad rámec teoretických znalostí, které jste získali. Buďte připraveni, že během hledání práce si je ve společnostech budou chtít prověřovat např. na případových studiích.

Přístup a vnitřní motivace. Vybrat byste si měli povolání, ve kterém vykonáváte aktivity, které vás baví, chcete se v nich dále posouvat i něco dokázat. Během pohovorů se vnitřní motivace zjišťuje zejména prostřednictvím psychodiagnostických testů.

Váš tým DŽOB