dzob is preparing new platform

Jak zaujmout zaměstnavatele? Pravidla při psaní e-mailu

Dny, kdy jste si hledali nové zaměstnání jen prostřednictvím inzerátů v novinách a časopisech, na nástěnkách v obchodních domech či školách, jsou dávno pryč. V dnešní době skoro každý uchazeč o zaměstnání oslovuje společnosti na základě inzerátu, uveřejněného na pracovních portálech či přímo na webových stránkách společnosti, zpravidla e-mailovou formou. E-mail dnes představuje okamžitou komunikaci bez rizika, že Váš životopis zůstane ležet zapomenutý na stole mezi hromadou papírů.

Poradíme Vám, jak napsat e-mail, který personalistu zaujme, protože také e-mailová komunikace má svá pravidla, která by měla být dodržována.

První pohled na odesílatele

Který e-mail na Vás zapůsobí lépe a profesionálněji? Cumacek25@seznam.cz nebo Hana.Novakova@seznam.cz? Dejte tedy vždy pozor na Vaši e-mailovou adresu, vyhněte se zdrobnělinám a přezdívkám, pokud je to možné, měl by e-mail obsahovat jméno a příjmení uchazeče.

Jasný a všeříkající předmět e-mailu

Velkou pozornost věnujte samotnému předmětu e-mailu. Nejčastěji uváděným předmětem zpráv bývá slovo „Práce“, „Životopis“, „Inzerát“. Snažte si však uvědomit, že personalista může obsazovat více pracovních pozic a obdržet velmi vysoký počet reakcí, proto používejte vhodné označení, kterým se odlišíte např. Odpověď na pozici vrátného v Olomouci: Jméno a Příjmení. V případě, že zapomenete uvést předmět zprávy nebo ho nazvete nesrozumitelně, může se stát, že personalista vyhodnotí e-mail jako nevyžádanou poštu a okamžitě ho odstraní. Docilte toho, ať se personalista těší na přečtení Vaší zprávy ještě před otevřením.

Názvy příloh

Důležité bývají i názvy přiložených souborů. Vaším úkolem je podat příjemci, a tedy Vašemu potencionálnímu zaměstnavateli, co nejpřesnější informace. Přílohu životopisu a motivačního dopisu označte např. CV_Jméno_Příjmení nebo Motivační dopis_Jméno_Příjmení. V případě, že zasíláte ukázky Vašich projektů nebo fotodokumentaci, všechny soubory uložte do jedné složky.

Oslovení

Při psaní samotného e-mailu udržujte formální přístup a adresujte ho konkrétní osobě. Většina lidí nemá mnoho času na čtení dlouhých e-mailů, proto buďte struční, ale ne odměření. Zpráva musí začínat formálním pozdravem s oslovením, následuje uvedení důvodů, proč odpovídáte na inzerovanou pracovní nabídku.

Grafická úprava

Nezapomeňte ani na grafický vzhled e-mailu. Text zprávy by měl co nejrychleji upoutat pozornost příjemce. Text rozčleňte do odstavců tak, aby byl přehledný a snadno čitelný. Když chcete zdůraznit některé body v textu zprávy, vyznačte je tučným písmem.

Snažte se rychle zaujmout

Pokud chcete příjemce zaujmout, vyzdvihněte jednu událost z Vašeho životopisu, na kterou jste patřičně hrdí. Může se jednat o dosažený akademický titul, účast v projektu nebo pracovní úspěch.

Pravopis

Personalisté si všímají samozřejmě i gramatických chyb a stylistiky. Doporučujeme Vám tedy, abyste si text napsali v textovém dokumentu, zkontrolovali ho a pak zkopírovali do těla e-mailu.

Podpis a kontakt

Podepište se celým jménem a nespoléhejte na kontakty uvedené v životopise, uveďte je i v e-mailu. Přílohu je nutné otevřít, což je při hledání kontaktu nepohodlné. Čím více usnadníte první zpracování podkladů, tím spíše postoupíte dále.

Před odesláním e-mailu nikdy nezapomínejte na následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jste neudělali chyby v textu.

- Zkontrolujte, zda jste připojili všechny potřebné dokumenty (CV, motivační dopis, certifikáty, pracovní posudky).

- Abyste měli záznam o odeslané zprávě, uveďte svoji e-mailovou adresu do skryté kopie.

Nezapomeňte, že i dobře napsaný e-mail je Vaší vizitkou a vstupní bránou k přijímacímu pohovoru a nové práci.

Přejeme hodně štěstí

 

Váš DŽOB tým