dzob is preparing new platform

Jaké zaměstnance mají rádi šéfové?

Loajalita je základem důvěry
Každý šéf má rád ve svém pracovním týmu loajální zaměstnance. Nejen proto, že dokáží akceptovat jeho osobnost, ale dokáží se ztotožnit i s hodnotami firmy. Pozitivně ovlivňují i celkovou atmosféru v pracovní skupině a pro šéfa jsou signálem, že stále má v kolektivu lidi na své straně. Loajalita se pěstuje dlouho. Jako hlavní projev loajality na pracovišti lze označit ochotu zaměstnance neopustit firmu v těžkých časech.

Samostatnost při řešení zadaných úkolů
Mít vlastní rozum a přinášet řešení, která pomohou dosáhnout cíle stanoveného na poradě je nejefektivnější způsob, jak si získat pozornost šéfa. Důležité však je ukázat mu, že jeho pozici akceptujete. Nejjednodušší cestou je požádat ho o jeho názor, když si sami poradit neumíte. Jakmile nedokážete najít odpověď na řešený problém, raději než vyčkávat zvolte možnost porady.

Nabídněte pomoc
Ochota při práci se extra cení. Pokud budete mít prostor a čas a vedení bude potřebovat vaši práci, nabídněte se sami. Iniciativa a ochota jsou projevem loajálního pracovníka. Stejně vám mohou pomoci i v kariérním postupu. Pokud nastane situace, kdy vaše pomoc vyžaduje dovzdělání se v určité oblasti, chopte se příležitosti. Vašemu nadřízenému dáte vědět, že jste připraven na sobě pracovat.

Dochvilnost vám pomůže získat si pozornost
V momentě, kdy váš nadřízený nedostane požadované podklady nebo vykonanou práci v době, kdy potřebuje, začíná být nervózní a vy ho vlastní prací vystavujete stresu. Můžete podat 100% výkon, ale pokud je realizován v nesprávném čase nebo pozdě, je to zbytečné. Vaše i jeho snažení vyšlo vniveč. Pokud zadaný úkol splnit nestíháte, informujte o tom šéfa. Určitě to nějak vyřeší, například tím, že vám přidělí někoho, kdo vám pomůže termín stihnout.

Váš tým DŽOB