dzob is preparing new platform

Jaký jste typ zaměstnance? Od toho závisí Vaše motivace v práci

Každý zaměstnanec je jiný. Rozdílně komunikuje, vykonává práci a na každého platí jiná pravidla. Manažer musí odhadnout zaměstnance podle typu jeho osobnosti a správně ho motivovat.

Úloha manažerů je inspirovat, motivovat a vést každého zaměstnance k nejvyššímu výkonu. Dobrý manažer se snaží znát vnitřní motivy zaměstnanců, s cílem udržovat motivaci zaměstnance a motivovat ty, kterým motivace chybí. Kromě peněžní odměny, existují i jiné druhy motivace pracovníků. Klíč je v poznání, že ne všichni zaměstnanci jsou motivováni stejným způsobem a na každého platí něco jiného.


Typy zaměstnanců a jejich motivace:

Dominantní zaměstnanec - Tento osobnostní typ je pracovitý a energický, a často je považován za "cholerika". Jeho motivem je moc a úspěch, a usilovně pracuje na dosažení svých cílů.

Iniciativní zaměstnanec - Když je mu zadán úkol, pokyny a termín odevzdání, tento typ osobnosti nepotřebuje dodatečnou motivaci.

Detailista - Osoby, které se zaměřují na detaily, žádají mnohem podrobnější instrukce a během plnění úkolů často znovu kontrolují, zda jsou na dobré cestě.

Nejistý zaměstnanec - Pracovník, který se zdá nejistý je často zastrašen samotnou úkolem. V tomto případě mu nechybí dovednosti, ale sebevědomí. Tento typ zaměstnance pro úspěšný výkon potřebuje silnější a pozitivnější zpětnou vazbu, která mu vrátí jistotu a sebedůvěru.

Neuspokojivý zaměstnanec - Zaměstnance, který nesplňuje očekávání a vyhýbá se práci, je nejdůležitější rozpoznat brzy. Existuje toho málo, co by ho skutečně motivovalo, kromě motivace ze strachu, která zahrnuje důsledky nežádoucího chování.

Extrovert - Někteří lidé jsou motivováni sociálními faktory a vlivy sociální skupiny. Takoví lidé čerpají energii z jiných lidí, a proto je snaha být přijat, nebo splynout s určitou skupinou, pro ně základním motivem.

 

A jaký typ zaměstnance jste Vy?

Váš DŽOB tým