dzob is preparing new platform

Lidé se stěhují za prací, ne práce za lidmi

Najít si práci je čím dál složitější a výrok o nestěhování se za prací, již neplatí. 7 z 10 Čechů je ochotno, dle průzkumu společnosti KPMG Česká republika, se odstěhovat ze svého bydliště v případě lukrativní pracovní nabídky. Češi se nebrání dokonce ani nabídce ze zahraničí.

Dle průzkumu společnosti KPMG Česká republika rovných 70% Čechů změní své bydliště pod záminkou nově získané práce. Číslo každým rokem narůstá v souvislosti s růstem míry nezaměstnanosti. Třetina dotázaných by se dokonce odstěhovala i za prací do zahraničí.

Za prací se stěhují především mladí lidé. Do věkové hranice 30 let by se odstěhovalo 75% dotázaných, starší lidé by byli ochotni se odstěhovat jen ve více než 60% případů.

Daleko flexibilnější ve stěhování se za prací jsou dle průzkumu ženy. Svůj domov by kvůli zaměstnání bylo schopno opustit 75 % z nich. Muži by stěhování zvažovali déle a změnu by volilo jen 67 % dotázaných. Výsledky tedy naznačují, že ženy jsou čím dále ambicióznější, a logicky tedy i ochotnější se přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele.

Stěhování za prací nemusí však vyhovovat všem. Pro jednoho jde o novou výzvu, pro druhého o velkou životní změnu, pro dalšího to znamená opustit rodinné zázemí a více starostí. Člověk by měl každopádně počítat s celou řadou změn, které ho čekají na novém místě. Odstěhovat se za zaměstnáním v rámci České republiky je sice méně náročné, než odcestovat za prací do zahraničí, ale v každém případě byste se měli před konečným rozhodnutím zaměřit na životní úroveň v daném městě – ceny nemovitostí/pronájmu, potravin, nákladů na cestování a společenský život. Až poté je dobré zvážit nabízený plat od budoucího zaměstnavatele, zjistit, zda pokryje veškeré životní náklady. Pokud jste živitelem rodiny a do nového města se s Vámi stěhuje celá rodina, musíte zvážit, zda budete schopni finančně zvládnout životní nároky celé rodiny.

Vaše rozhodnutí Vám pomohou ulehčit následující otázky, které byste si měli položit před samotným stěhováním se za prací:

Budu spokojen/á v mém novém zaměstnání?
Kde budu bydlet?
Kdo uhradí náklady spojené se stěhováním?
Jaké jsou životní náklady v novém městě? Pokryjí vydělané peníze veškeré náklady a bude možné ještě nějaké peníze z výplaty ušetřit?
Jak to vypadá s firmou do budoucna?
Je možné zvýšit si kvalifikaci v této firmě?
Bude mi vyhovovat firemní kultura a život ve městě? Bude prostředí vyhovovat i mé rodině?
Nebude problém si najít v novém místě nové kamarády?
Poskytne mi nové bydlení a práce lepší podmínky pro život než mám v současnosti?
Jaké výhody mi přinese přestěhování?
Jaké možnosti zaměstnání bude mít můj partner?
Jaké jsou možnosti volnočasových aktivit v daném městě?
Jak se dokážu vyrovnat se všemi změnami?
Kam budou chodit moje děti do školy? Jakou reputaci mají místní školy?
Je město, kam se chci přestěhovat, bezpečné?
Jaký mám záložní plán v případě, že se vše nevydaří dle mých představ?
Budeme jako rodina šťastní na novém místě?
Splním si svůj cíl přestěhováním se za prací do jiného města?

 Váš tým DŽOB