dzob is preparing new platform

Naučte se, kdy a jak říct v práci "NE"

Pokud žijete v přesvědčení, že v práci nemůžete odmítnout úkoly nebo požadavky zadané od nadřízeného, ??kolegů či obchodního partnera, mýlíte se. Pro každého zaměstnance je důležité naučit se asertivitě a přiměřenou, akceptovatelnou formou prosazovat i své zájmy. Bez toho, abyste se naučili říci "NE", totiž ohrožujete nejen své morální zásady, ale hlavně své zdraví a celkovou spokojenost se svou prací. Jak tedy říci to slůvko "NE" ?

Problematika přetěžování zaměstnanců je velmi aktuální. Hospodářská krize dala zaměstnavatelem hamletovskou otázku: zatěžovat pracovníky nebo ne? Pokud chtěli udržet výrobu a jisté procento zaměstnanosti, museli propouštět a zbývající pracovníci probrali práci těch, kteří byli propuštěni. Tato kumulace funkcí byla v uplynulých dvou letech přítomna v mnoha společnostech. Firmy se v současnosti nadále snaží o to, aby jejich zaměstnanci podávali více práce v kratším čase. Pro vyšší efektivitu výkonu jednotlivce (a v konečném důsledku i firmy) je důležité si uvědomit, že pokud se nenaučíte říkat "NE", ohrožujete své pracovní úspěchy a spokojenost.


Jak, kdy a proč tedy říci v práci "NE" ?

Hlavním důvodem, kdy je potřeba naučit se říkat "NE ", je ztráta soukromého života a volného času. Každý zaměstnanec, který tráví v práci více než 10 hodin, by si měl položit otázku, zda není zaměstnavatelem přetěžován. Zejména v případě nových pracovníků je snaha o rychlý kariérní postup často zaměňována s nabíráním velkého množství práce a výměnou volného času za práci. Novou práci, účast na projektu nebo převzetí práce po kolegovi, si třeba pečlivě zvážit. Příliš mnoho pracovních aktivit skutečně negativně ovlivňuje vaši výkonnost a zhoršuje Vaši pozici v očích kolegů, rodiny a také nadřízeného. Když je práce příliš, dostavuje se možné nebezpečí v podobě zhoršených výkonů, nedodržování termínů až po syndrom vyhoření. České pořekadlo říká, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. V práci to platí také.

 

Pokud jako zaměstnanec vysíláte ke svému nadřízenému signál, že ještě stále máte prostor pro další práci, on ho rád využije. V dnešní době, kdy se snažíme stále více využívat demokratické formy rozhodování, mají zaměstnanci častokrát právo se rozhodnout o přijetí či nepřijetí dalších pracovních úkolů. Proto nejsprávnější čas, kdy je třeba říci v práci "ne", je během plánování nových projektů. Když Váš nadřízený hledá nové členy řešitelského týmu na nový projekt, odpovědných za jeho plynulý průběh a úspěšnou implementaci a obrátí se na Vás, pokuste se jeho pozornost zaměřit na Vaši současnou práci. Udělejte to ale bez přidaných emocí. Upozorněte na fakt, že nová práce může negativně ovlivnit Vaše výsledky na stávajících projektech, na kterých se podílíte. Samozřejmě, taková rozhodnutí se nemusejí týkat jen projektů, může se jednat o jakýkoliv dílčí úkol, který ale výrazným způsobem překračuje rámec Vaší pracovní náplně.

Předtím než uděláte kariérní rozhodnutí zaměřené na zvýšení množství Vámi vykonávané práce, požádejte nadřízeného o více času na rozmyšlenou. Aby pochopil Vaši situaci, argumentujte, že potřebujete popřemýšlet nad tím, jak upravit svůj pracovní čas a zda je vůbec možné upravit jej tak, abyste dokázali zvládat ještě další práci a neohrozili tímto rozhodnutím výsledky celé firmy nebo vašeho oddělení.

Říci "NE" není projevem vaší slabosti. Naopak, jedná se o projev Vaší zralosti a osobní angažovanosti na práci ve firmě. Jako zaměstnanec přirozeně musíte mít na zřeteli i svůj osobní život. V momentě, kdy se práce a termíny změní v noční můru, nastal čas zbavit se některých aktivit, resp. nepřibírat si další. Vaše " ne" nové práci byste si však měli předem zkonzultovat se svými kolegy. Možná se v kolektivu najde někdo, pro koho je nabízena práce novou výzvou. Pokud se takový kolega najde, tak při komunikaci s Vaším nadřízeným ohledně Vaší neúčasti na nové roli budete mít o silný racionální argument navíc. V principu tak budou uspokojeny všechny zúčastněné strany.

Sami časem uvidíte, že když nebudete na všechno přitakávat a naučíte se používat asertivní "NE", budete mít vymezený adekvátní prostor pro řešení pracovních úkolů a odcházet domů spokojenější.

 

Váš tým DŽOB