dzob is preparing new platform

Naučte se odhalit lháře: Toto je 11 znaků, že Vám někdo lže

Chtěli byste umět odhalit, jestli Vám někdo mluví pravdu nebo lže? Nejnovější výzkum ukázal, že lidé jsou v odhadování lží velmi zlí. Naštěstí existuje několik jasných a neklamným znaků, které Vám pomohou zjistit, zda je k Vám někdo neupřimný. Naučte se snadno a rychle odhalit lháře. Takto se chová člověk, který Vám lže.

1. Rychle změní polohu hlavy

Pokud někomu položíte otázku a on náhle udělá rychlý pohyb hlavy, může to znamenat, že Vám lže. Lháři při nečekané otázce prudce trhnou hlavou, nakloní ji do strany nebo skloní.

2. Změní se mu dýchání

Pokud Vám někdo lže, můžete zpozorovat změny v dýchání. Lhářům se většinou dýchá ztěžka. Jde v podstatě o reflex. Pokud je člověk nervózní a cítí se v úzkých, což je velmi často při lži, způsobí to změnu srdeční frekvence a proudění krve. Tím pádem se jim hůře dýchá.

3. Změna těla

Při běžném rozhovoru se Vaše tělo přirozeně pohybuje a působíte uvolněně. Pokud však někdo lže, jeho tělo strne a dostane se do nepřirozeného stavu bez téměř žádného pohybu. Dobře si proto všímejte postoje těla člověka, se kterým právě hovoříte.

4. Opakuje slova nebo fráze

Důvod, proč to lháři dělají, je ten, že se Vás snaží přesvědčit o tom, co říkají. Zároveň tak však získávají čas, aby si mohli vymyslet další "argumenty".

5. Příliš hodně mluví

Pokud někdo lže, většinou Vás zahrne obrovským množstvím informací a až nadbytkem dokonalých podrobností. Lháři obvykle velmi mnoho vyprávějí, protože doufají, že budou působit důvěryhodněji.

6. Dotýká se úst nebo si je zakrývá

Neklamným znakem lži je, pokud si osoba přiloží k ústům ruku. Je to znak toho, že nechce odpovědět, případně má s odpovídáním problém. Zakrývání si úst nebo jejich dotýkání znamená, že neodkrývá všechno.

7. Instinktivně si zakrývá zranitelné části těla

Nejčastěji je to krk, hruď, hlava nebo břicho. Pokud tedy chcete zjistit, zda je k Vám někdo upřímný, všímejte si, zda se nedotýká nebo rukama nezakrývá tyto části těla.

8. Přešlapuje nohama

Lháři většinou bývají nervózní a právě při lži je prozradí jejich vlastní tělo. Pokud člověk nemluví pravdu, přešlapuje nohama, pohupuje se z nohy na nohu. Nepřímo tím dává najevo, že chce konverzaci co nejdříve ukončit a odejít. Pokud si tedy chcete ověřit, zda Vám člověk lže nebo mluví pravdu, sledujte jeho nohy.

9. Má problém mluvit

Pokud jste někdy viděli záznamy z výslechů podezřelého, mohli jste si všimnout, že pro tuto osobu je postupně stále obtížnější mluvit. Stává se to proto, že ve stresové situaci nervový systém snižuje produkci slin, což vysušuje sliznici dutiny ústní. Tak se pak mluví jen velmi těžko. Jiným znakem lži je také kousání či olizování rtů.

10. Málo mrká

Jasným znakem lži je, pokud se na Vás člověk při rozhovoru dívá a téměř nezamrká. Lhář se totiž snaží nenarušit oční kontakt, udržuje ho co nejdéle. Pokud Vám člověk mluví pravdu, většinou neudržuje výrazný oční kontakt, jeho pohled může sem a tam odběhnout. Naopak, lháři, vydrží vytrvalé civěním bez jakéhokoliv přerušení.

Váš tým DŽOB.