dzob is preparing new platform

Návod, jak odpovědět na otázky na pohovoru

V dnešní době je mnohem snadnější, připravit se na pracovní pohovor, než kdysi. Většinou víte, jaké otázky Vás na pohovorech čekají a tak si své odpovědi můžete předem připravit a pohovor od pohovoru je zlepšovat.

Když na pracovním pohovoru dostanete jednu z typických otázek: "Proč chcete pracovat pro naši společnost?" nebo "Jaké jsou Vaše slabé a silné stránky?", nemusí Vaše odpověď znít stejně jako odpovědi ostatních kandidátů. Odlište se od Vaší konkurence a připravte si originální odpověď, která manažera překvapí.

7 tradičních otázek a odpovědí na pohovorech

1. Řekněte nám něco o sobě

Toto je poměrně záludná otázka, se kterou se můžete setkat během pracovního pohovoru. Proto se na ni důkladně připravte. Touto otázkou se zjišťují Vaše vyjadřovací a komunikační schopnosti a ve Vašem vyprávění bude zaměstnavatel hledat klíčové vlastnosti, které jsou důležité pro nabízenou pracovní pozici.

Při přípravě na tuto otázku vycházejte ze svého životopisu, kterému přidejte "svaly". To znamená, že budete hovořit o svých činnostech, zodpovědnosti, výsledcích a přínosech. Tedy řeknete všechny klady, které se nedají v životopise popsat a rozepsat. A nezapomeňte, že pokud chcete zaujmout, musíte být struční.

2. Proč chcete pracovat pro naši společnost?

Touto otázkou se zaměstnavatel snaží zjistit, jak veliký je Váš zájem o nabízenou pracovní pozici. Odpověď na tuto otázku je možné najít v informacích o společnosti (třeba z jejich webových stránek nebo z textu pracovního inzerátu). Pokud třeba firma hledá prodejce vína, tak se určitě rozhodne pro toho, kdo má např. vinařství jako koníček. Protože tento kandidát má o daný obor zájem, navíc ho baví  a dokonce má z oboru nějaké informace.

3. Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

Pokud se člověk na tuto otázku připraví, nemusí se ničeho bát. Vždycky je ale důležité odpovídat pravdivě (ostatně jako vždy při pracovním pohovoru).

Vaše silné stránky by měly být spárované s požadovanými znalostmi na pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Nestačí je však pouze vyjmenovat, měli byste také uvést konkrétní příklady, jakým způsobem byste je využili na dané pracovní pozici. Určitě se vyhněte odpovědi, že Vaší největší silnou stránkou je schopnost komunikovat.

Při vyjmenování Vašich slabých stránek se vyhněte odpovědi, že jste perfekcionista. Zkušený manažer Vám na tuto odpověď "neskočí". Místo takové odpovědi uveďte Vaši skutečně slabou stránku a vneste jí pozitivní nádech. Nestyďte se mluvit o svých slabých stránkách, zdůrazněte, že jste si jich vědomi, zaměstnavatel to určitě ocení. Nezapomeňte však doplnit informaci, že pracujete na odstranění této slabiny. Pozor však na to, co řeknete. Slabá stránka by neměla být jedna z požadavků na pracovní pozici, která se bude vyžadovat od kandidáta.

4. Proč jste odešel z posledního zaměstnání?

Většina zaměstnavatelů v průběhu pracovního pohovoru tuto otázku položí. Chtějí totiž vědět, co je možné od Vás čekat. Existuje totiž velká pravděpodobnost, že se zachováte stejně jako v posledním zaměstnání. A tomu se chtějí vyhnout.

Nejjednodušší odpověď mají ti, kteří skončili svůj pracovní poměr z důvodu, že zaměstnavatel úplně ukončil pracovní činnost. Z této odpovědi je jasné, že to nebyla zaměstnancova chyba. Být to na nich, tak by rádi pracovali dále.

Stejně pozitivně je vnímáno i to, když sami ukončíte pracovní poměr a přitom agumentujete tím, že se chcete profesně vyvíjet. Nebo můžete argumentovat tím, že předchozí profese nebyla přesně pro Vás, a proto usilujete o nabízenou pracovní nabídku. Je to znamení toho, že to máte v hlavě uspořádané a víte, co chcete.

Trošku obtížnější to mají ti, kteří skončili pracovní poměr kvůli nadbytečnosti. Mohou totiž očekávat doplňující otázku, proč jste odešli Vy a ne některý z Vašich kolegů. V tomto případě je možné odpovědět následujícím způsobem: "Byl jsem služebně nejmladší".

Při svých odpovědích hledejte jenom objektivní důvody (nedostatek zakázek, restrukturalizace výroby, přesun výroby do jiné země...). Snažte se zdůraznit, že máte možnost návratu, jakmile se situace u bývalého zaměstnavatele zlepší (ale Vy samozřejmě nemůžete tak dlouho čekat). Nikdy neobviňujte bývalého zaměstnavatele - to Vás rovnou při pracovním pohovoru diskvalifikuje. Zároveň nikdy nemluvte o Vaší vině. To spolehlivě odradí každého zaměstnavatele. Zkrátka držte se jenom objektivních důvodů a pracovní pohovor máte v kapse.

5. Kde se vidíte za deset let?

Z Vaší odpovědi na tuto otázku musí být zřejmé, že máte zájem růst na dané pracovní pozici v rámci společnosti. Můžete také říct, jakým způsobem byste se chtěli dále vzdělávat, ve kterých oblastech. Ideální je, aby Vaše samostudium odpovídalo pracovní pozici. A také se můžete zmínit o tom, že tato pozice je pouze začátkem Vaší dlouhé kariéry ve společnosti.
     
6. Jak řešíte konflikty?

Při této otázce můžete uvést příklad, kdy jste měli konflikt na pracovišti. Vysvětlete danou situaci, její průběh a jak jste ji zdárně vyřešili.     

7. Proč bychom měli zaměstnat právě Vás?

Tato otázka by měla být jedna z posledních, které můžete dostat na pracovním pohovoru. Opět zdůrazněte Vaše schopnosti a úspěchy, které dokazují, že jste ten správný člověk pro firmu. Odhalte o sobě něco, co jste neuvedli v životopise.

 

Váš DŽOB tým