dzob is preparing new platform

Návod, jak se chovat k negativním kolegům

Věčný škarohlíd, šiřitel pomluv nebo král dramatu. To jsou pojmenování pro negativně smýšlející kolegy, kteří Vám na pracovišti znepříjemňují život svým negativistickým postojem. Postavíme se jim tváří v tvář a naučíme Vás, jaké finty na ně platí.

Ne všichni kolegové jsou pozitivně myslící. Najdou se i tací, kteří jsou negativní "od narození". Pokud s nimi chcete spolupracovat, berte je takové, jací jsou, není třeba snažit se je měnit. Je to však výzva pro ty, kteří s nimi musí sdílet pracovní povinnosti. Pokud jste v takové situaci, jediným Vaším úkolem je, abyste si dávali pozor na způsob, jakým jim odpovíte na jejich negativní reakce a nasměrujete je k pozitivnímu myšlení. Pokud již Vašeho kolegu alespoň trochu znáte, můžete dopředu odhadnout jeho reakci a připravit si odpověď.

Výzkumy ukazují, že pracovní prostředí, ve kterém působí negativně naladěni lidé, je pro druhé spolupracovníky doslova toxické. Takové nemocné prostředí má negativní vliv na mentální, emocionální i fyzickou pohodu jednotlivce.

Přinášíme Vám 5 tipů negativních osobností na pracovišti a návod, jak s nimi komunikovat:

1. Věčný škarohlíd
Věčně negativní člověk rozsévá svůj negativismus jako semínka při setí. Často vypráví o nepodstatných věcech a druhé kolegy negativně takto infikuje a zbytečně zdržuje při práci. Upozorňuje na chyby ostatních a rád prosazuje své názory bez možnosti kompromisu. Takový kolega se však pouze potřebuje zavěsit na někoho, kdo je ochoten vyslechnout si jeho názor.

Rada: Pokud s kolegou přímo nespolupracujete, určete si hned od začátku hranice. Pokud s ním však přicházíte do denního kontaktu kvůli pracovním povinnostem a momentálně vede monolog, při kterém si ztěžuje, oplaťte mu to slovy, že si připravujete podklady pro analýzu nebo musíte stihnout úkol do odpoledního termínu.
     
2. Šiřitel pomluv
Ve firemním prostředí nezůstane mnoho věcí utajených. I na první pohled nevinně vypadající informace mohou být nafouknuté díky lidem, kteří je šíří. Stačí, pokud tato osoba zaslechla, že firma plánuje propouštět zaměstnance nebo byl přijat do zaměstnaneckého poměru nový manažer. Nehledě na to, co je pravda, osoba, která šíří takové fámy bez prověření, ráda dobarvuje informace a myslí pouze na ten nejhorší možný scénář.

Rada: Jakkoli se Vám bude zdát informace divná, negativnímu kolegovi můžete položit otázku: "Je to pravda? Od koho jsi to slyšel? Nezdá se mi, že je to reálná informace, protože další fakta tomu nenasvědčují". Pokud zpochybníte informace, kterou Vám řekl tento nepopulární kolega, je možné, že se Vám v následujícím období bude vyhýbat, protože se u Vás nesetkal s pochopením.
     
3. Král dramatu

Takový typ spolupracovníka vyžaduje vysokou míru pozornosti a často obírá o čas druhé kolegy vyprávěním svých příběhů o klientech nebo o neschopných lidech, s nimiž musel telefonicky řešit množství problémů. Každou, i tu nejméně podstatnou informaci potřebuje sdělit celému světu. Čím negativnější informace, tím lépe.

Rada: Krále dramatu se nejrychleji zbavíte, pokud mu nebudete věnovat takovou pozornost, jakou vyžaduje. Říká se, že šelmu krmíte, dokud je hladová. Platí to i v případě Vašeho spolupracovníka. Pokud začne vyprávět svůj příběh, nepokládejte mu otázky během vyprávění. Prostě o jeho vyprávění neprojevujte velký zájem, čímž mu vyšlete jasný signál, že nemáte o jeho vyprávění zájem.

 Krále dramatu můžete také v jeho vyprávění zastavit i klidnými slovy: "Pavle, vím, že Tě zlobí, co si zažil, ale pokud máš pocit, že je toho na Tebe hodně, promluv si se svým manažerem".   

4. Malý škarohlíd
I když mu sdělíte dobrou zprávu, málokdy na ni reaguje pozitivně. V takové situaci je vhodné, abyste se postavili tváří v tvář kolegovi a vysvětlili mu, jak jeho chování ovlivňuje nejen Vás, ale i druhé lidi. Hodně škarohlídů si většinou neuvědomuje, jak negativně ovlivňují své kolegy. Pokud taktně poukážete na jeho negativní pohled na věc, usnadníte mu další komunikaci s ostatními spolupracovníky.

Malého pesimistu poznáte podle pesimistických odpovědí: " To nemáme šanci vyhrát! Tu zakázku nezískáme. Klient je tak náročný, že donekonečna budeme projekt předělávat".
     
5. Oběť
Posledním typem je kolega, který si myslí, že se stal obětí. Vinu hází na všechny lidi kolem sebe. Obviňuje grafiky, kteří mu pozdě zaslali podkladový návrh, účetní, která mu pozdě zaslala vypracované daňové přiznání. Jednoduše, všichni kolem něj jsou zodpovědní, jen on ne.

Rada: Spolupracovníci se syndromem obětního beránka si chronicky ztěžují na všechno špatné, co se nejen v jejich pracovním, ale i soukromém životě, děje. Těžko převezmou kontrolu nad jakoukoliv situací. Z neúspěchu často viní druhé lidi, nikdy ne sebe. Nicméně mají tolik odvahy, že i oni dokážou obrátit pozornost na sebe a dostat se do polohy ubohých obětí.

Velmi těžko se mění pohled na věc u kolegy, který se staví do pozice oběti. Můžete mu však vždy ukázat, že na každou věc se může dívat pozitivně. Lze použít i tuto poznámku: "Všiml jsem si, že kdykoliv o něčem mluvíš, více se soustředíš na negativní detaily. Pomůže Ti však, pokud se více obklopíš pozitivními lidmi a začneš se dívat na věci pozitivně".

 

Váš DŽOB tým