dzob is preparing new platform

Největší požírač času v práci. Co Vás obírá o produktivitu?

Někdy se zdá, jakoby čas letěl závratnou rychlostí. Pracovní den se blíží ke konci a stále máte naplánované provedení několika pracovních aktivit. Když si na jeho konci vzpomenete, co všechno jste nestihli udělat, zhrozíte se, kam se ten čas poděl.

Podívejte se pravdě do očí a přiznejte si, kolik hodin v práci strávíte neefektivně a namísto pracovním aktivitám se věnujete méně podstatným činnostem.

Co obírá zaměstnance o pracovní dobu?

1.Nepotřebná a zdlouhavá pracovní porada
Když se řekne slovo porada, hodně zaměstnanců si pod ním představí zbytečné a neefektivní vysedávání bez možnosti plnit své pracovní úkoly. Na poradách se často setkávají lidé, jejichž úkoly nesouvisí přímo s tématem rozhovoru. Takový problém často vzniká ve velkých společnostech, kde jsou manažeři a jejich týmy zodpovědní za dílčí úkoly.

2.Emaily od nadřízených
Každý podřízený je povinen email od nadřízeného otevřít. Takových emailů se v jedné společnosti může nakupit tolik, že jejich čtení zabere spoustu času, který se dá využít efektivněji.

3.Odpovídání na emaily, které nepotřebují odpověď
Zaměstnanci dostávají emaily, na které není potřebná odpověď, i přes to se často obávají toho, že nereagováním na email se mohou dostat do nemilosti svých kolegů. Avšak taková krátká odpověď, která i tak nemá žádnou vypovídací hodnotu, nikomu nepomůže.

4.Příliš rozsáhlé a nepřehledné emaily
Rozčleněním pracovních úkolů ztrácejí čas nejen zaměstnanci, kteří je adresují, ale i ti, kteří je musí dešifrovat. Aby se osoba, které je email určen, v záplavě vět neztratila, je důležité se příliš nerozpisovat a emaily psát v odrážkách tak, aby byly stanovené úkoly přehledné. Nesmíme zapomínat ani na uvedení termínu dokončení jednotlivých úkolů.

Váš tým DŽOB