dzob is preparing new platform

Potřebujete změnit svůj život? Pomůže Vám kouč

Kouč je člověk, který umí položit správné otázky, správným lidem a ve správném čase. Má rád společnost a je s lidmi úzce propojen. Rovněž musí být dobrým psychologem. Dokáže naslouchat a číst mezi řádky. Máte takového člověka ve svém okolí? Pokud ano, považujte to za štěstí, protože Vás dokáže motivovat v životě, v pracovní, ale i soukromé oblasti.

Kouč dokáže rozvíjet Vaši kreativitu, myšlení i fantazii

Už Albert Einstein věděl, že fantazie je důležitější než poznání. Kouč Vám pomůže uspořádat si myšlenky, nápady a tím zlepšit kvalitu života. Potřebujete udělat důležité rozhodnutí? Chcete změnit životní styl? Kouč je přesně ta osoba, která Vás dovede na správnou cestu.

Téměř všichni koučové si své metody chrání, ale Vy máte jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku. Při jejich práci je možné, a v některých případech žádoucí, používat různé pomocné testy, jakými mohou být: test temperamentu, test osobnosti, test motivační orientace, test emoční inteligence a podobně. Tyto testy mohou být různé, každý kouč je může používat podle svých možností, vzdělání a vědomostí. Vynikající pomůckou je pro kouče provést například test GPOP nebo MBTI. Tyto testy dokáží ušetřit čas i energii, kterou by kouč a koučovaný zjišťovali pro získání základních informací.

Každý odborník má své metody

Kouč používá několik metod. Například metodu psychické podpory, která je nezbytnou součástí koučinku. Podpora je zabudována do samotného procesu koučování. Nicméně kouč může naučit koučovaného jak rozpoznat včas, že potřebuje psychickou podporu a jak si ji sám poskytne, což je velmi důležitá schopnost pro spokojený život. Zároveň je psychická podpora velmi důležitá pro upevnění vztahu. Při poskytování podpory se buduje vztah kouče a koučovaného. Ten, kdo chce poslouchat, musí utišit nejprve sebe a plně se soustředit. Poslech se přitom neděje jen ušima, ale vnímá kompletně celého člověka, jeho gestikulaci, projevy chování, emoce, motoriku.

Co je to komplexní poslech?

Komplexní poslech znamená, že kouč vnímá klienta, poslouchá ho, pamatuje si souvislosti, projevuje zájem (tedy například reaguje na emoce klienta - malý úsměv opětujeme úsměvem a podobně). Zároveň klient musí mít pocit, že o něj má kouč upřímný zájem, respektive, že má zájem o vyřešení jeho problému.

Váš tým DŽOB