dzob is preparing new platform

Proč být týmovým hráčem?

Jste týmový hráč? Ptají se často personalisté při pracovních pohovorech. Dříve, než jim na tuto otázku odpovíte, přečtěte si, co od Vás týmová práce vyžaduje a jaké jsou její výhody a nevýhody. Běžný inzerát práce se jen hemží pojmy týmový hráč, týmový duch, týmová spolupráce. Co pod těmito slovy hledat?

Pojmem týmová práce se rozumí způsob organizace práce, založený na společném zapojení, vzájemné spolupráci a odpovědnosti všech členů týmu při plnění stanovených úkolů a dosažení vytyčených cílů. Týmová práce dnes stále více získává na významu, a proto je chápána jako jeden z nejdůležitějších faktorů konkurenceschopnosti firmy. Výsledkem týmové práce by proto měla být úspora času i peněz a viditelné zlepšení kvality práce.

Týmová spolupráce vyžaduje:

 • společné cíle a pravidla hry,
 • společné hodnoty,
 • pocit sounáležitosti,
 • vhodný způsob komunikace se spolupracovníky,
 • schopnost integrace a řešení konfliktů,
 • schopnost "zdravě" se v týmu prosadit.

Pro dobré fungování týmové práce je velmi důležité akceptování hodnot jednotlivých členů týmu. Společné hodnocení postupů a procesů je možné pouze v případě, že uznáváte hodnoty Vašich spolupracovníků a chápete jejich motivaci.

Mezi základní přínosy týmové práce patří:

 • efektivnější plnění úkolů a to jasným definováním pravidel fungování týmu,
 • zvýšení motivace a umožnění osobního růstu,
 • lepší a rychlejší řešení daného problému rozdělením mezi jednotlivé členy týmu,
 • mnohotvárnost názorů, které hrají důležitou roli při rozhodování,
 • větší pracovní kapacita a lepší schopnost při rozhodování než jednotlivec,
 • lepší komunikace a informovanost,
 • více kreativních myšlenek,
 • záruka objektivity a neutrality při rozhodování v závislosti na určitých normách a pravidlech,
 • posílená spoluzodpovědnost pracovníků,
 • chyby lze v týmu lépe korigovat a předejít tak chybnému rozhodnutí.

Správný tým funguje podle hesla "všichni za jednoho, jeden za všechny" a jakékoliv zákulisní jednání, tajemné šeptání, hlídání si "vlastních" informací a znalostí je přísně zakázáno. Samozřejmě má týmová práce jak své výhody, tak také nevýhody. Vlastnická práva na náš geniální nápad přebírá automaticky celý kolektiv. Na druhé straně, pokud se zpětně ukáže, že náš návrh nedopadl nějak oslnivě, nebude na nás nikdo ukazovat prstem. Neúspěch patří celému kolektivu, a protože jsme skvělý tým, naši kolegové vykouzlí maximálně kyselý úsměv.

 

Váš DŽOB tým