dzob is preparing new platform

Stop! Tyto fráze nepoužívejte v práci. Uškodíte si!

Představte si, že mluvíte s kolegy v práci, nebo jste na pracovním setkání s klientem. Mnohdy nepřemýšlíte nad tím, jaká slova vypustíte z úst. Některé však mohou vyznít jinak, než jste je ve skutečnosti mysleli.
Pokud během mluvení v lidech vyvoláte pouze pozitivní emoce, začnou Vás více vnímat a poslouchat.

Při setkáních, ať už uvnitř firmy nebo v externím prostředí, lidé často používají tzv. podbarvené slova (hm, tak) nebo negativní slova (nemohu, nikdy). Tato slova oslabují autoritu řečníka a zároveň mu nepřinášejí žádný užitek.


Pozor na používání těchto slov a frází při setkáních s kolegy nebo klienty:

1. To není moje práce
Ano, můžete mít hodně práce, ale nejhorší je, když svému kolegovi řeknete tuto větu. V práci můžete ihned získat "nálepku", že nejste týmový hráč a nejste ochoten naučit se nové věci. Pokud někomu nechcete poradit, můžete jej nasměrovat v jeho pracovním problému. Nikde není psáno, že úkol musíte i za kolegu splnit.

2. Myslím si
Spousta lidí začíná své vyjádření slovy: Myslím si. Použitím této fráze však pouze získávají menší náskok, aby si mohli srovnat myšlenky ve své hlavě. Odborníci místo používání této fráze doporučují například větu: "Výbornou strategií je ..."

3. Nevím
Pokud použijete slovíčko "nevím", zanecháváte u druhé osoby dojem, že nejste ochotni uskutečnit další krok. Pokud se nedokážete vyhnout použití tohoto negativního slova, místo něj použijte celou větu, například: Nevím, jak udělám daný úkol, ale podívám se na to, jak by to bylo možné udělat.

4. Nemůžu
Další slovíčko, které označuje neochotu uskutečnit další krok nebo nabídnout jakékoli řešení. Namísto tohoto slova nabídněte dotyčné osobě částečné řešení, nebo navrhněte způsob, jak by se dal daný problém řešit. Pokud si nevíte s úkolem poradit, stačí, když ho nasměrujete na kompetentní osobu.

5. Ale ...
Pokud v druhé polovině věty použijete slovo "ale", znegovali jste vše, co jste řekli v první větě. Místo této odpůrčí spojky můžete použít slučování spojku "a".

6.To není dobrý nápad
Pokud se vám nelíbí jakýkoliv názor od vašich kolegů, nadřízeného nebo vašeho klienta, místo negativní věty se raději zeptejte větou: Jak by to mělo fungovat? Předejdete tak zbytečným konfliktům a zároveň se dozvíte více informací o daném projektu.

7.Pokusím se o to
V překladu znamená věta "pokusím se o to", že daná činnost nemusí být dokončena, nebo se už dopředu předpokládá její selhání. Pokud vás například šéf v práci požádá o konkrétní návrh, odpovídejte mu přímo, tj. kdy může od vás očekávat ukončení úlohy.

8.To nebyla moje chyba
Lidé se brání, pokud na ně někdo nepřímo útočí a často používají větu: To nebyla moje chyba. Nechtějí převzít odpovědnost nebo podíl viny. Pokud se i někdo z kolegů v práci zeptá, co se stalo, to ještě neznamená, že na vás hází podíl viny. Stačí mít vždy po ruce připravenou vhodnou odpověď, jako například: Podívám se na to líp, co se stalo.

9.Hádám
V obchodní komunikaci se snažte vyhnout slovům, které odrážejí obavy nebo nedůvěru. Pokud něco skutečně stojí za obavy, vyjádřete se jasně a zřetelně. Nemluvte v hádankách.

10.To není možné
Do negativních vyjádření patří i další fráze, jako "to se nedá udělat" nebo "to je nemožné". Jsou velmi nakažlivé a šíří se jako virus. Namísto těchto frází raději použijte větu: "Pojďme se podívat na další způsoby, jak bychom to mohli vyřešit".

 

Někdy je dobré se řídit heslem mluviti stříbro, mlčeti zlato

Váš DŽOB tým