dzob is preparing new platform

Stres v práci Vás ničí více, než si myslíte

Podrážděnost, deprese, úzkostlivé stavy nebo problémy se spánkem. Za všemi těmito příznaky stojí stres z práce. Dnes dokonce každý čtvrtý zaměstnanec trpí stresem.

S pojmem stres se v dnešní době setkáváme dennodenně. Stres je psychickým jevem, který nastává, když člověk pociťuje nerovnováhu mezi požadavky, které se na něj kladou a prostředky, které má k dispozici na zvládnutí těchto požadavků. Stres může být krátkodobý, který vzniká při náhlé velké zátěži nebo dlouhodobý. Ten je obzvláště nebezpečný. I když jde o psychický jev, nepříznivě ovlivňuje naše fyzické zdraví.

Specifickým druhem stresu je pracovní stres, který vzniká při nadměrné pracovní zátěži. Studie ukázaly, že v dnešní době trpí pracovním stresem každý čtvrtý zaměstnanec.

Měnící se svět práce neustále zvyšuje nároky na zaměstnance. Organizace snižují stavy a upřednostňují využívání externích služeb, zaměstnanci musí být stále více flexibilnější, pokud jde o úkoly a dovednosti. Zaměstnavatelé častěji využívají dočasné smlouvy, takže zaměstnanci jsou vystaveni větší nejistotě, pracovnímu zatížení a trpí nesprávně nastavenou rovnováhou mezi pracovním a osobním životem. Všechny tyto změny kladou na zaměstnance stále větší požadavky, s nimiž se mnozí neumí vyrovnat a následně pociťují stres. Člověk v takové situaci pociťuje chybějící kontrolu nad prací, uvědomuje si, že požadavky na něj kladené není schopen zvládnout a stejně tak mu i chybí podpora ze strany kolegů a vedení.

Všechny tyto faktory následně vytvářejí nesoulad mezi zaměstnancem a jeho prací, špatné vztahy a konflikty mezi povinnostmi v práci a mimo ni, zkrátka vytvářejí pracovní stres.

Prožívání stresu může změnit způsob cítění, myšlení i chování postižené osoby. Člověk, který v práci dlouhodobě zažívá stres je méně produktivní, častěji chybí v práci, nedodržuje termíny a disciplínu. Po emoční stránce je neustále podrážděný, depresivní, úzkostlivý, má problémy se spánkem, může zažívat pocity vyhoření a často má problémy i v osobním životě. Stejně tak se mohou dostavit i obtíže s koncentrací, pamětí, rozhodováním a učením. Co se týče působení stresu na fyzické zdraví, nejčastější jsou problémy s imunitou, bolesti páteře, žaludeční vředy, kardiologické problémy a hypertenze.

V některých případech působení dlouhodobého stresu může vyústit až k užívání alkoholu, tabáku a drog, případně k jinému destruktivnímu chování.

Je tedy zjevné, že stres je z dlouhodobého hlediska velmi nebezpečný a může způsobit mnoho problémů. Proto bychom si měli všichni dát záležet na tom, aby změny na pracovišti, které ovlivňují naše zdraví nebo které by mohly vést ke vzniku pracovního stresu, byly konzultovány s našimi nadřízenými. Můžeme si pomoci tím, že identifikujeme problémy a navrhneme případné řešení. Jak toho dosáhnete? Například požádejte o větší odpovědnost při plánování vlastní práce, požádejte, aby Vás zapojili do rozhodování v oblasti, která se týká Vaší práce, promluvte si s Vaším nadřízeným, pokud nejsou jasně stanoveny Vaše pracovní povinnosti, pokud máte pocit, že potřebujete odborné školení a hlavně, pokud začnete mít pocit, že si neumíte poradit.

Pomoci může i zlepšení životního stylu. Problémy tím nevyřešíte, ale mohlo by to pomoci zabránit újmě nebo ji zmírnit. A nezapomínejte, že Váš zaměstnavatel má zákonem stanovenou povinnost postarat se o Vaši bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ochrany před účinky stresu.

 

Váš DŽOB tým