dzob is preparing new platform

Jste nezaměstnaní a nevíte co dál? Poradíme Vám...

Jste nezaměstnaní a nedaří se Vám najít práci? Máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti a už dál nemůžete? Nemáte dost sil a cítíte se unaveni? Takové pocity běžně doprovázejí nezaměstnaného člověka, hledajícího si práci.

Nezaměstnanost má pro člověka negativní následky. Mění se zavedené rituály pracovního dne, vytrácí se životní cíl, dochází k omezování sociálních kontaktů, nastává ztráta statusu a identity osobnosti. Nezaměstnanost postihuje psychiku člověka, jeho intelekt, citovost a v neposlední řadě i vůli. Několik studií však dokazují, že nezaměstnanost ovlivňuje nejen duševní zdraví člověka, ale i jeho tělesné zdraví. Věděli jste, že velký počet lidí léčených se na depresi je u nezaměstnaných 3krát větší než u zaměstnaných jedinců? Nezaměstnanost lépe zvládají iniciativní jedinci, kteří jsou aktivní a nepodléhají letargii ze ztráty zaměstnání. Rovněž i ti, kteří v ní vidí spíše osobní šanci než osudovou ránu a mají kontrolu nad vzniklou situací. Lidé, kteří hledají příčinu ztráty zaměstnání hlavně u sebe a nejen ve vnějších faktorech, lépe odolávají realitě nezaměstnanosti.

Každý nezaměstnaný by si měl najít svou vlastní strategii, jejímž prostřednictvím by čelil následkům nezaměstnanosti. Měl by si uvědomit, že nezaměstnanost není nezvratný stav, ale naopak je to stav, který lze změnit.

Nabízíme Vám pár tipů, které Vám pomohou nepodlehnout nezaměstnanosti:

1. Zachovejte si režim, který se podobá tomu pracovnímu. Změna totiž může vyvolat únavu, rozladěnost, deprese a různé psychosomatické problémy a Vy byste tak mohli ztratit smysl pro čas.

2. Vymezte si pravidelný čas na hledání práce, na přípravu životopisu.

3. Nezapomínejte i na aktivní odpočinek, protože hledání práce může být velmi vyčerpávající. Je dobré věnovat se svým koníčkům a sportu, protože tělesné cvičení zmírňuje pocity deprese a úzkosti. Nové zájmy, vylepšování domácnosti či zahrady pomáhá udržovat optimismus a elán. Aktivní odpočinek by rozhodně neměl být podceňován, nezaměstnaný ho potřebuje víc než sůl. Vyčerpaný a unavený člověk nepřesvědčí výběrovou komisi o tom, že je nejlepší kandidát.

4. Udržujte přátelské vztahy. Zatímco zaměstnaný člověk chápe tuto skutečnost automaticky, nezaměstnaný má tendenci vyhýbat se přátelům a společnosti v domnění, že ho přátelé odsuzují za ztrátu zaměstnání. Ztráta přátel postupně vede ke ztrátě mezilidských vztahů, k izolaci a neschopnosti komunikace.

5. Upevněte si rodinné zázemí. Rodina by měla plnit funkci první záchranné sítě při ztrátě zaměstnání.

6. Pečujte o své fyzické zdraví. Souvislost mezi zhoršením fyzického zdraví a nezaměstnaností byla prokázána už dávno. V současnosti je výskyt onemocnění spojen především se stresem. Proto je potřeba vyhnout se kouření i alkoholu, které v takových situacích nepomáhají, ale naopak v kritických momentech zkresluje analytické a rozhodovací schopnosti.

7. Pracujte na sobě. Vzdělávejte se, zvyšujte svou kvalifikaci, navštěvujte jazykové kurzy.

8. Važte si sami sebe!

 

Váš DŽOB tým