dzob is preparing new platform

Umíte přečíst řeč těla?

Každá neverbální komunikace, bez ohledu na to, zda se jedná o mrkání, zvednutí obočí či úklon, na Vás něco zcela jistě prozradí. Nedíváte se do očí během hovoru? Nebo si hrajete s vlasy? Nakláníte se na určitou stranu? Prozradíme Vám, co říká Vaše tělo, když mluvíte s ostatními nebo naopak zjistíte, co říká tělo druhých. Tělo mluví za nás za všechny a dokáže odhalit radost i neupřímnost.

1. Odhrnování vlasů z obličeje

V tomto případě se jedná buď o znak nervozity nebo naopak o náznak flirtování. Pro ženu toto gesto představuje výhodu, jak upozornit na svůj obličej a krk. Nemusíte se obávat, že by dotyčná osoba Váš návrh odmítla.

2. Úsměv

Skutečný úsměv je ten, ve kterém jsou zapojeny i oční svaly. Lidé, kteří se usmívají déle než 5 sekund a úsměv je vyjádřen pouze ústy, to nemyslí upřímně.

3. Mrkání očí

Průměrná frekvence mrkání je asi 15krát za minutu. Pod tlakem člověk mrká častěji. Chcete vědět, kdo je ze setkání více nervózní a kdo je nad věcí? Podívejte se mu do očí.

4. Kousání do rtu

Často se stává, že koušeme, olizujeme nebo sajeme své rty. Stává se tak, když se ocitneme ve svízelné situaci a snažíme se uklidnit.

5. Tření nosu

Nenechte se nachytat při lži. Lež většinou doprovází nával adrenalinu. Ten způsobí rozšíření kapilárních cév, což může mít za následek svědění nosu. Třením nosu dáváte najevo také svůj nesouhlas či hledáte výmluvu.

6. Pokyvování hlavou

Jestliže kývnete hlavou třikrát během rozhovoru, získá partner dojem, že Vás jeho příběh nebo nabídka opravdu zajímá. Pokyvováním hlavy tedy může být hovor prodloužen i o třetinu času. Pokud chcete rozhovor ukončit, doporučujeme Vám přikývnout jen jednou.

7. Přivírání očí

Pokud zavřete oči na delší dobu, než trvá jedno mrknutí, znamená to, že chcete zůstat daleko od některých vizuálních nebo sluchových signálů. Jde o obranný mechanismus Vašeho mozku před nemilou informací.

8. Sklopení očí

Sklopením očí vyjadřujete pokoru, kterou velmi často mnoho lidí provádí nevědomě. Nejčastěji se s ním setkají rodiče malých děti. Klopení očí vyvolává v druhé osobě okamžitou empatii.

9. Zúžení rtů

Zúžením svých rtů dáváte najevo jasný hněv. Skutečně rozčilený člověk není schopen tento výraz skrýt.

10. Naklonění hlavy

Pokud nakláníte hlavu na jednu stranu, znamená tento pohyb, že máte zájem o danou konverzaci a chcete dál mluvčího poslouchat. Pokud nastavíte své ucho přímo k mluvčímu, je očividné, že chcete slyšet každičký detail.

11. Zvednutí obočí

Zvednuté obočí, jedno nebo obě, značí zvědavost a zájem. Naopak svraštěné obočí znamená negativní emoce, zmatek nebo strach. Pokud rozhovor v druhé osobě nevyvolává žádné emoce, zůstává tvář dotyčného bez výrazu.

12. Pohled vzhůru nebo stranou

Věnujte pozornost, kam druhá osoba směřuje svůj pohled. Pokud si chce daná osoba na něco vzpomenout, obvykle vzhlíží očima vzhůru, jako by si chtěla vybavit nějaký obraz. Pokud si chce vzpomenout na něco, co osoba kdysi slyšela, bude pohled směřovat stranou.

13. Vzpřímený postoj a nohy u sebe

Tento postoj vyjadřuje respekt k jiné osobě.

14. Rozkročený postoj

Postoj, kdy jsou nohy rozkročené od sebe na šířku ramen, znamená převahu a ovládání druhých. Chcete-li přetáhnout ostatní na svou stranu, snažte se udržet tuto pozici. Ještě většího efektu dosáhnete, pokud dáte své ruce v bok. Tento postoj je typický pro lídry.

15. Úklony

Jde o přirozenou věc. Přikláníme se k osobě, která je nám sympatická a naopak se odkláníme od lidí, kteří nejsou naše krevní skupina. Pokud napodobujete úklony druhého jedince, značí to vzájemnou důvěru.

16. Přenášení váhy

Pohyby těla odrážejí Váš postoj. Přenášení váhy z jedné nohy na druhou nebo kývání dopředu a vzad poukazuje na nervozitu, strach, nerozhodnost či rozrušení. Je to obrázek toho, co se Vám právě honí hlavou.

17. Masírování obličeje nebo ušních lalůčků

Tento typ neverbální komunikace svědčí o úzkosti a zranitelnosti nebo slabosti. Masírováním či hlazením se snažíte snížit krevní tlak a puls.

18. Zkřížené ruce

Nesnažte se vyhodnotit ten postoj příliš rychle. Ne vždy znamená hněv, ale např. v kombinaci se zkříženýma nohama, půjde naopak o obranný postoj. Může ale také poukazovat jen na to, že dotyčné osobě je zkrátka zima.

19. Chůze

Způsob, jakým chodíte, o Vás řekne hodně. Rychlou a vzpřímenou chůzí budíte dojem, že máte odvahu a sebedůvěru. Pomalejší chůze svědčí o Vaší pohodlnosti nebo únavě.

20. Styl, jakým sedíte

Osoby, které si nevěří, na sebe upozorní již samotným stylem sezení. Posadí se pouze na okraj židle. Lidé se zdravým sebevědomím se posadí a zaberou celou plochu židle, někdy i větší plochu, než sami opravdu potřebují. Přílišné rozkročení na židli pak značí, že si nepřejete, aby druhá strana k Vám měla blíže.

21. Dlaně

Pokud dlaně směřují nahoru, znamená to, že jste otevřeni novým myšlenkám a nápadům. Otevřené dlaně jsou charakteristické pro upřímnost, ale i naivitu.

22. Máchání rukama

Lidé, kteří více gestikulují, jsou považováni za více energické a aktivní. Osoby, které gestikulují méně, jsou zase více analytičtí, logické myšlení nepostrádají v žádné situaci. Všichni lidé by se ale měli vyvarovat nadměrným pohybům rukou, které působí nedůvěryhodně. Pokud Vám to činí nemalé potíže, je možné vzít do rukou nějaký předmět (pero, vizitku) a držet ho.

23. Skrývání rukou

Pokud máte ruce v kapsách nebo položené na kolenou nebo dokonce za zády, znamená to, že něco tajíte.

A jak jste na tom s řečí těla Vy?

 

Váš DŽOB tým