dzob is preparing new platform

Váš úspěch závisí na schopných lídrech. Jak je poznáte?

Prostředí práce se mění a zároveň se mění i požadavky na lídry. Musí si umět cenit zaměstnanců a znát jejich potenciál. Pouze tímto způsobem je možné, aby i "obyčejní" zaměstnanci dosáhli povýšení a vyšší ohodnocení.

Přirozenou vlastností každého člověka je očekávání v každé oblasti života. I zaměstnanci v pracovním poměru mají očekávání od svých nadřízených. A když to nedostávají, začnou ztrácet důvěru a respekt k samotným lídrům.

Tak, jak se mění pracovní prostředí, mění se i požadavky, které jsou kladené na vedení. Od vedoucích osobností se očekává vyšší emoční inteligence a také, aby byli dobrými posluchači svých podřízených. Je totiž pravdou, že zaměstnanci dnešní doby vyhledávají prostředí práce, které je založeno na vysoké důvěryhodnosti. Pokud se vůdci přestanou zajímat o lidi, které mají vést, začnou ztrácet své vedoucí postavení.

Jak by měly vypadat správní lídři? Vedoucí osobnosti by v první řadě měli pochopit sami sebe. Potom dokážou lépe chápat i druhé lidi, budou si jich cenit a využívat naplno jejich potenciál. Mnoho lidí má však v dnešní době zkušenosti, že vedoucí osoby se zajímají více o dosažení vlastního úspěchu než o úspěch firmy a zároveň nemají zájem rozvíjet schopnosti lidí v týmu. Vedení druhých lidí je však o odpovědnosti a schopnosti převzít odpovědnost za pracovní výkon druhých.

Pokud jste si do nového roku předsevzali velké cíle, které chcete dosáhnout v pracovní oblasti, ať už kariérní postup nebo zvýšení finančního ohodnocení, jejich dosažení bude také záviset na Vašich vedoucích osobnostech ve společnosti. Pokud chcete mít nad svými cíli kontrolu, měli byste sledovat chování svého lídra, jemuž nesmí chybět následující vlastnosti.
 

1. Správní lídr má svou identitu

Každý vůdce musí mít svou vlastní identitu. Pokud ji nemá, potom nemůže očekávat, že druzí lidé ho budou následovat. Lídrům bez identity chybí dostatečné sebevědomí a sebedůvěra, což má za následek nedostatek emoční inteligence, aby navázali dobré vztahy se svými zaměstnanci a vedli je ke správný cílům.
     
2. Lídr bojuje za své vize

Trh práce se rychle mění a vedoucí osobnosti si nemohou dovolit usnout na vavřínech. Lídři musí mít neustále pocit chtít, aby dokázali prosadit jejich vize a nemohlo je nic zastrašit. Tento pocit nutkání mohou "hasit" pouze díky potenciálu zaměstnanců. Strategie a taktiky musí být neustále v pohybu, jen tak se dá dopracovat k vizím.
     
3. Lídr je úzce propojen s ostatními

Lídr se nesmí izolovat a stále více by se měl začleňovat do svého týmu a mezi ostatní zaměstnance. Velcí vůdci vědí, že jejich úspěch závisí na ostatních. Aby toho dosáhli, musí neustále zlepšovat dovednosti zaměstnanců, radit jim, inspirovat a motivovat je a zároveň podporovat týmovou práci. Úspěch přichází všude tam, kde je vedení obklopené lidmi, kteří chtějí neustále něco zlepšovat. Pokud se lídr ve společnosti rozhodne jít cestou sám, takovým způsobem nedospěje k vítězství a potenciál zaměstnanců zůstane nevyužitý.
     
4. Lídr má pokrokové myšlení

Lídr je osobou, která drží krok s nejnovějšími trendy, má přehled o dění v daném oboru, dokáže poradit nebo nasměrovat, když vznikne nějaký problém a pomáhá ostatním identifikovat nové příležitosti nebo řešení pro růst osobnosti. Dokáže všechno toto Váš nadřízený?

Správný lídr se pozná i podle originálního myšlení a vyjadřování názorů. Ostatní musí mít přirozený zájem poslouchat ho. Pokud máte v práci skutečného vůdce, budete ho chtít následovat. Důležité je, abyste si cenili myšlení Vašeho nadřízeného.
    

5. Lídři se podílejí na projektu s ostatními

Každý lídr bez ohledu na hierarchii ve společnosti, musí být odpovědný dovést svůj "projekt" do konečného cíle. Tradiční lídři si v minulosti nechtěli "ušpinit ruce", ale s měnícími se podmínkami na trhu, jsou vůdcové ti, kteří méně delegují práci na jiné a sami se pouštějí do rovnocenného boje s ostatními. Nebojí se "vyhrnout" rukávy.

Lídr 21. století musí být podnikavější než kdy jindy. Nová doba vyžaduje vůdce, který bude mít dostatek obchodnických dovedností, bude si umět optimálně řídit svůj čas, rozpočet a vyhledávat talenty do firmy.    

6. Správnemu lídrovi nechybí vášeň k práci

Kdysi se přílišný entuziasmus u vedoucích pracovníků považoval za příliš nezralé a emocionální chování. V poslední době však řada studií ukázala, že čím více entuziasmu přinese lídr do práce a pracovního prostředí, ve společnosti se otevřou nové možnosti. Méně schopný zaměstnanec dokáže svým zanícením předběhnout i zdatného pracovníka, kterému však chybí entuziasmus k práci.

Správný vůdce nespí na "vavřínech", vyjde ze své komfortní zóny a nebojí se žádné změny.    

7. Lídr je kromě manažerské úkoly i pracovník

Správní lídři jsou tací, kteří jdou příkladem druhým lidem. Nejsou jen dobří manažeři, ale jsou také stejně dobří pracovníci, kteří si umí poradit s jakýmkoliv pracovní úkolem. Mají zodpovědné chování, všechny kompetence berou na sebe a jde jim ne o růst vlastní osoby, ale o růst celé společnosti. To by mělo být jejich hlavní misí. Pokud máte takového lídra ve společnosti, jdete spolu s ním správným směrem.

 

Váš DŽOB tým