dzob is preparing new platform

Výpověď: Nepříjemná situace pro šéfa i pro zaměstnance (1. část)

Oznámení výpovědi není příjemný úkol. Věřte tomu nebo ne, někdy může být tato situace více stresující pro manažera než pro samotného zaměstnance. Mnoho zaměstnanců si stěžuje, jakým způsobem jim byla oznámena výpověď. Často mají lidé pocit, že neudělali nic špatného, aby byli vyhozeni.

Oznámení o skončení pracovního poměru zaměstnance není rozhovor o příjemných záležitostech. Důležité je, aby oznámení o výpovědi načasoval manažer, nadřízený nebo personalista na správný čas a zaměstnanci ji oznámil ústně a tváří v tvář s jasným důvodem.

5 pravidel oznámení výpovědi zaměstnanci:

1.Nedávajte výpověď zaměstnanci přes sociální sítě
V zahraničí se objevily zprávy o tom, že zaměstnanci byli vyhozeni kvůli tomu, že šířili hanebné informace o společnosti na sociálních sítích Facebook nebo Twitter. Je potom přijatelné informovat zaměstnance o výpovědi stejným způsobem, faxem nebo emailem? Způsoby oznámení mohou být různé. Někteří zaměstnavatelé to udělali přes hlasový záznamník nebo vzkázali po jiném zaměstnanci společnosti. Všechny vyjmenované způsoby oznámení však vedou k negativnímu šíření značky společnosti.

Manažeři nebo nadřízení by měli mít tolik slušnosti, aby si sedli tváří v tvář  zaměstnanci a vysvětlili mu, proč dostává výpověď. Nicméně i ta nejlepší vysvětlená výpověď se určitě nesetká s pochopením druhé strany. Jsou tu však ještě i další zaměstnanci, kteří vidí Vaše chování a způsob, jakým jste výpověď oznámili vyhozenému zaměstnanci. Vám potom stále zůstává profesionální přístup.

2. Nevyhazujte zaměstnance bez předchozího varování
Vyhození zaměstnance je poslední kapkou v "moři" problémů. Výpověď by však neměla přijít pro zaměstnance nečekaně. Může pouze předstírat, že výpověď nečekal. Vyhození zaměstnance pravděpodobně provázejí předchozí problémy provázené i nenaplněnými očekáváními ze strany zaměstnavatele. Do této kategorie však nespadá okamžitá výpověď daná zaměstnanci, kvůli závažnému porušení pracovní kázně.

3. Prověřte si, jestli má propuštěn zaměstnanec zablokován přístup do systému
Zaměstnanec může po oznámení výpovědi reagovat impulzivně a bez zdravého rozumu. Někteří zaměstnanci, vzhledem k jejich životní situaci, se mohou dostat do špatného duševního rozpoložení. Možná budou ochotni riskovat jejich část odpracované měsíční výplaty, jen aby se pomstili zaměstnavateli a dostanou se ke zdroji informací, které mohou například vymazat, nebo v horším případě dostat virus do interního systému. Vedoucí pracovník, který dává výpověď zaměstnanci musí zvažovat i to, aby se se zaměstnancem dohodl na výpovědní lhůtě. Je to v zájmu nejen zaměstnance ale i zaměstnavatele.

4. Vyjmenovávání důvodů si nechte pro sebe. Buďte stručný a srozumitelný
Snažte se o to, aby proces výpovědi proběhl co nejvíce klidně a v přátelské atmosféře. Každý zaměstnanec má právo znát důvod výpovědi a zároveň ho každý i očekává. Není na místě, aby nadřízený vyčítal při takové příležitosti zaměstnanci, co vykonával nesprávně (na to měl příležitost během pracovního poměru), ale aby výpověď byla věcná, konstruktivní a srozumitelná. Na závěr je dobré vše shrnout do věty, že zaměstnanec nesplnil očekávání společnosti, které jsou nezbytné k jeho pozici.

5. Pokud dáte někomu výpověď ujistěte se, že daný člověk neodejde s majetkem společnosti
Každý zaměstnanec při nástupu do práce podepisoval předávací protokol na věci, které mu slouží při výkonu práce. Při odchodu ze společnosti je však každý zaměstnanec povinen předat tyto věci a podepsat jejich předání. Nezapomeňte proto na tento důležitý krok.

 

Váš DŽOB tým