dzob is preparing new platform

Výpověď: Nepříjemná situace pro šéfa i pro zaměstnance (2. část)

Nikdy nevyhazujte lidí v pátek. To je jedna ze zásad při oznámení výpovědi zaměstnanci. Pokud jste v pozici, kdy musíte svému podřízenému oznámit výpověď, přinášíme Vám pravidla, která byste měli dodržet.

Při oznámení výpovědi zaměstnanci platí určitá pravidla. Nikomu by se totiž nelíbilo, pokud s ním druhá strana nejedná férově a druhému člověku nedokáže říct pravdu do očí. Jeden z nevhodných způsobů je oznámit zaměstnanci výpověď přes sociální sítě, hlasový záznamník nebo předat vzkaz po jiném zaměstnanci. Výpověď ze strany zaměstnavatele by také neměla být ukvapená, a když se v pracovním procesu vyskytnou nějaké chyby nebo nedostatky, měly by být nejprve projednány a zaměstnanec by měl před samotnou výpovědí dostat varování dle závažnosti přestupku.

Pokud se již nadřízený rozhodne pro výpověď, sdělení by se mělo nést v co nejvíce klidné atmosféře. Důležité je i oznámit pravý důvod výpovědi - stručně a srozumitelně. Při této příležitosti již není na místě vzpomínat a rozebírat starší pracovní kauzy. Každý má právo znát pravý důvod výpovědi. Potom mu nezbývá než výpověď přijmout.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vybavení povinné administrativy. Patří sem předání všech pracovních pomůcek, které podepsal zaměstnanec v předávacím protokolu a nezapomenout na zablokování přístupů do systémů zaměstnance.

Když jste v pozici, že dáváte výpověď zaměstnanci, pozor na to, abyste při tomto aktu nebyly nikdy sám. Vyberte si i vhodný den.

Dalších 5 pravidel, jak být připraven na oznámení o výpovědi:

1. Očekávajte neočekávané
Reakce lidí na výpověď jsou různé. Někteří jsou si vědomi toho, že výpověď byla jen otázkou času a s pokorou ji příjmou. Nepřemýšlejí nad tím proč dostali výpověď, ale co budou dál dělat. Třeba být však připraven i na nečekané scénáře, aby průběh výpovědi proběhl hladce.

Připravte se na možný scénář po oznámení výpovědi a popřemýšlejte nad tím, jak byste situaci řešili:

- pokud Vám zaměstnanec začne vyhrožovat
- pokud zaměstnanec začne naříkat
- bude Vás bude urážet a hanobit jméno společnosti
- pokud bude zaměstnanec žádat rozhovor s někým zkušenějším a služebně starším ve firmě
- bude sedět se založenýma rukama a nebude reagovat
- vstane a začne nervózně přecházet po místnosti

Uměním manažera, šéfa nebo personalisty je, umět reagovat na jakékoliv neobvyklé chování zaměstnance a dopředu mít připravenou reakci.

2. O výpovědi informujte kolegy, tým nebo klienty
Pokud je výpověď podepsána ze strany zaměstnance, o ukončení jeho pracovní činnosti by měli být informováni i ostatní kolegové. Pokud to nadřízený neudělá, zanedlouho může nastat dezinformačních šum a zaměstnanci si odlišně vysvětlí odchod svého kolegy. Nejlépe uděláte, když shromáždíte Váš tým a sdělíte jim ukončení pracovního poměru se zaměstnancem. Nemluvte o důvodu k výpovědi, důvod výpovědi má zůstat mezi Vámi a zaměstnancem. Při této příležitosti je dobré oznámit, že firma jde dopředu a bude hledat nového člověka na danou pozici nebo se práce dočasně přerozdělí mezi kolegy.

Jiná situace nastává v případě informování klienta. Říká se, že se zaměstnancem odchází i část agendy z firmy. Při této příležitosti je proto důležité sdělit klientovi, že daný zaměstnanec odchází z firmy, ale jeho komunikaci přebírá druhá osoba. Prostě je třeba ujistit klienta, že bude dostávat ještě lepší služby než dosud (důvody třeba jmenovat) a osoba, která nahradí daného člověka bude plně odpovědná za další komunikaci.

3. Nikdy nevyhazujte člověka sám
Je velmi důležité, abyste při oznámení výpovědi měli i další osobu - svědka. Šéf obvykle oznamuje výpověď v přítomnosti HR manažera nebo personalisty. Pokud je firma menší a nemá oddělení lidských zdrojů, řešením je zavolat druhého kolegu z týmu. Ještě předtím se však ujistěte, jaké jsou vztahy mezi kolegou a vyhazovanou osobou.

4. Nedělejte z nich mučedníky
Pamatujte na to, že z "vyhozených" zaměstnanců nemůžete dělat mučedníky. Pokud budete správně a korektně postupovat při výpovědi, daný zaměstnanec by měl opustit firmu bez toho, abyste měli z oznámení špatný pocit. Důležité je i to, aby člověk, který dostal výpověď měl pocit, že vše proběhlo k oboustranné spokojenosti.

5. Nikdy nevyhazujte lidi v pátek
Ptáte se proč? Je jasné, že někomu pokazíte celý víkend a v pondělí po příchodu do práce bude mít tuto situaci rozebranou díky všem lidem, které potkal. Vhodný den, kdy oznámit výpověď zaměstnanci neexistuje. Doporučuje se úterý. Tehdy má zaměstnanec pár dní na to, aby si začal hledat práci a má lepší pocit před víkendem z toho, že pro získání práce udělal "kus" práce.

 

Fér jednání je vždy lepší řešení

Váš DŽOB tým