dzob is preparing new platform

Záludnosti telefonického pohovoru

Pokud se o nabízené pracovní místo uchází vysoký počet uchazečů, může se personalista rozhodnout pro telefonické interview. Pohovor po telefonu personalistovi pomáhá vybrat ty nejlepší uchazeče, které si pak pozve k přijímacímu pohovoru, šetří nejen čas, ale i peníze. Ačkoliv častěji Vás bude čekat běžný pohovor, buďte připraveni i na absolvování toho typu pohovoru a zkuste odpovídat na otázky tak, jako byste byli na osobním přijímacím řízení. Může se Vám zdát, že telefonní pohovor je jednodušší než osobní, ale není tomu skutečně tak. Na rozdíl od osobního nemůžete vidět osobu, se kterou mluvíte a její bezprostřední reakce.

Velkou výhodou telefonického pohovoru je relativně krátký čas k získání dostatečného množství informací o uchazeči. Jedinou zákeřností této formy pohovoru je neočekávanost. Pokud však budete na zazvonění připraveni, máte polovinu úspěchu v kapse. Přípravu nikdy nepodceňujte, Vaším cílem je získat pozvání k osobnímu pohovoru.

Když telefon zazvoní, nebojte se ho přijmout. Pokud jste nebyli předem informováni o tomto telefonátu, musíte se rychle rozhodnout, zda je správná chvíle pro interview. Pokud ne, nebojte se to volajícímu oznámit, nabídněte proaktivně náhradní čas a zároveň se snažte dát najevo svůj zájem o danou pracovní pozici. Snažte se znít nadšeně, sebejistě, soustředěně a zaujatě. Personalista ocení, když nabídnete, že zavoláte v jinou dobu.

Buďte dobrým posluchačem – nepřerušujte a nechejte mluvícího dokončit větu. Oslovujte personalistu prostřednictvím titulu (Pan, Paní, Doktor…) a příjmení.

Pokud nerozumíte otázce, požádejte o její přeformulování. Tato rada může být použita také, když potřebujete chviličku k utřídění myšlenek. Pokud však potřebujete více času k přemýšlení, řekněte to rovnou a nedělejte dlouhé, tiché pauzy.


Jaké typy otázek lze po telefonu očekávat?

Ověřovací otázky

Personalista si při telefonátu ověřuje údaje uvedené v životopise jako např. nejvyšší dosažené vzdělání, praxi z předchozích zaměstnání atd. Chce zjistit, zda jsou Vámi uvedená fakta, pravdivá. Typickou otázkou bývají také důvody odchodu z Vašeho dosavadního zaměstnání.

Osobní otázky

V tomto případě budou personalistu zajímat důvody Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici. Na tuto otázku byste měli reagovat pohotově. Ideální stav je, pokud si pamatujete inzerované požadavky na kandidáta a z rukávu vysypete korespondující své znalosti a dovednosti. Typickou otázkou je, proč se domníváte, že právě Vy jste nejlepším kandidátem na danou práci.

Hypotetické otázky

Otázky typu: “Jak byste se cítil, kdyby…” – tyto otázky vyžadují, aby se uchazeč o práci zamyslel v hlubším měřítku. Pomocí těchto otázek personalista zjišťuje, jak zareagujete.

Abyste v telefonátu zanechali co nejlepší dojem, musíte zvládnout nejen obsahovou stránku, ale i formální. Personalista sice nevidí Vaše gesta, pohyby, mimiku, zato vnímá pozorně Váš hlas, kterým musíte zapůsobit.

Věnujte proto velikou pozornost:

Tempu a pauzám

Mluvte o něco pomaleji, než máte ve zvyku. Slova či věty, které chcete zdůraznit, řekněte pomalu a hlasitěji. Méně důležité úseky říkejte rychleji. Nevyhýbejte se pauzám, dělají slovní projev srozumitelnějším a jsou výhodné pro Vás i pro tazatele. Vám umožňují rozmyslet si obsah toho, co chcete vyjádřit, tazateli usnadní zapisovat si poznámky.

Používejte spisovnou češtinu

Vyhýbejte se slangovým nebo hovorovým výrazům, naopak používejte profesionální jazyk. Citoslovce „hm, ach“ nejsou vhodná, působí špatným dojmem. Mluvte jasně a nespěchejte. Zkuste zapomenout na jednoslovné odpovědi „ano“ a „ne“, personalista se chce dozvědět více, chce znát důvody této odpovědi.

Eliminujte rušivé prvky

Měli byste se také vyhnout hluku v pozadí, a pokud je to možné, snažte se být v místnosti sami. Cílem je, aby se personalista soustředil na informace o Vaší osobě. Jestliže jste rodič volající z domu, telefonujte někde mimo dosah dětí, zvláště těch malých. Při telefonátu vypněte televizi nebo rádio, zbytečně by Vás to rozptylovalo.

Usmívejte se

V případě telefonického pohovoru se to může zdát na první pohled zbytečné, ale přesto doporučujeme, abyste se během rozhovoru usmívali. Navodíte tím přátelskou a optimistickou atmosféru.

Během telefonického interview není vhodné se ptát na platové ohodnocení, pracovní dobu, výhody a bonusy. Tato témata si ponechejte na dobu, kdy obdržíte pozvání na osobní přijímací řízení.

Pokud jste ve Vašem životopise uvedli aktivní znalost cizího jazyka, počítejte s tím, že telefonický rozhovor bude probíhat právě v něm. Proto si dávejte pozor na to, abyste v životopise uváděli pouze pravdivé údaje. V opačném případě byste si mohli velmi uškodit.

Po telefonickém pohovoru

Hned po zavěšení si udělejte seznam zadaných otázek a Vašich reakcí, tak abyste znali informace, které jste volajícímu řekli.

Pamatujte si, že úspěšné zvládnutí telefonického pohovoru nestačí k získání práce, je to však jeden z prvních kroků na cestě k Vaší vysněné práci.

 

Váš DŽOB tým