dzob is preparing new platform

Ženy a jejich kariérní růst

Pouze deset procent žen je ve společnostech na vyšších pozicích. Problémem žen je, že neberou výzvy, které se jim nabízejí. Ženy se bohužel často podceňují a jsou na sebe kritičtější než muži.

Podíl mužů a žen v českých a zahraničních firmách se vyznačuje velkou nerovnováhou. Pouze 10 % žen je v českých firmách na vyšších pozicích a 4 % zastává pozice v top managementu. V Evropské unii je pouze 13,7 % míst ve vedení společností obsazeno ženami. Úkolem žen na top pozicích je najít rovnováhu mezi prací a soukromím. Nicméně tento problém by měla řešit spíše vláda.

Muži jsou lepší manažeři?

Ve společnosti stále přetrvávají sociální stereotypy o tom, že muži jsou lepší manažeři než ženy. Tato představa se však neprokázala a důležitějším stále zůstává typ a charakter osobnosti a jak se dokáže takový člověk vyrovnávat s problémy, ať už je to žena nebo muž. Faktem však zůstává, že muži jsou více asertivnější a jednají více sebevědomě ve srovnání se ženami.

Když muže povýší, řekne si: "Konečně jsem toho dosáhl". Žena se zamyslí a položí si otázky: !Zvládnu to? Budu dobrou matkou?" Ženy se více podceňují a dívají se na sebe mnohem s větší kritikou než muži. Proto si některé ženy při možném povýšení řeknou, že nemají zájem dostat se na vysoké manažerské pozice. Nechtějí kvůli vyšší pracovní pozici obětovat jejich normální život. Hodně žen nechce mít nalinkovaný pracovní život, avšak velmi důležitá je pro ně atmosféra ve společnosti a to, jaké pracovní podmínky jim vytvoří zaměstnavatel.

Ženy jsou motivovány více způsoby, aby využily příležitosti kariérního růstu
1. Žena musí brát práci za svou.
2. Žena musí odbourat tradice jak v partnerském vztahu, tak i v pracovním (muži se musí naučit akceptovat, že jim šéfuje žena).
3. Žena nemůže brát mateřskou jako ztracený čas.

Motivace může být buď vertikální nebo horizontální. V obou případech je třeba stanovit si cíl. Ženy na vedoucích pozicích by měli dát možnost růst i druhým lidem. Měly by si vytvářet další generaci.

Velká část práce připadá na manažera. Ten by měl zajistit pro ženy vhodné podmínky, jako například udržet pracovní místo ženě během mateřské nebo rodičovské dovolené. Měl by jí pomoci adaptovat se po příchodu z této "dovolené". Podle zákoníku práce může zaměstnavatel poskytnout ženě možnost pracovat i na částečný úvazek. Avšak mnohem obtížnější je to na vyšších manažerských pozicích.

Silné a slabé stránky žen
Mezi silné stránky žen patří diplomacie. Mezi ty slabší, které je zároveň znevýhodňují na vyšších pracovních pozicích je fakt, že neumí oddělit soukromí od práce. Muži jsou více orientovaní na byznys. Jdou za svým až do konce. Ve svém oboru chtějí být perfektní, znají svou cenu.
Pravdou je, že ženy jsou slabší v improvizaci. Na schůzku nebo přednášku se musí připravit. Ženy se obecně více bojí vyjádřit svůj názor. Jsou však dobré v hledání cesty při řešení problémů. Využívají šestý smysl, který je spojen s diplomacií. Silnou zbraní je také úsměv. Důležitá věc, kterou si musí ženy uvědomit, je, že diskusi netřeba brát osobně a hlavně se zbytečně neurážet.

Delegování povinností je řešením
Neúspěchy a pády jsou součástí manažerského života. Manažer se proto musí naučit delegovat povinnosti a zorganizovat si pracovní dobu. Přinést do firmy time management a systém. Výzkum ukázal, že ženy umí lépe zacházet s časem, přesto, že 50% času stráví vedoucí pracovník na poradách. Ty je zároveň obírají o čas, který by mohli strávit vyděláváním peněz pro firmu.

Tipy, jak efektivně zorganizovat a řídit poradu:
1. Zorganizujte poradu pouze s lidmi, kterých se reálně týká daný projekt nebo práce.
2. Podkladové materiály pošlete včas.
3. Jasně omezte časový horizont porady.
4. Poradu začněte včas a končete včas (za minutu zpoždění je pokuta).
5. Mobily a tablety nepatří na pracovní stůl během porady.
6. Koučujte svého poradce. Nechte vést porady druhé lidi.
7. Udělejte zápis z porady do 24 hodin.
8. Porady nerušte.

Lidé v práci musí vědět, co dělají druzí lidé ve firmě, proto jsou potřebné i komunikační kanály a nástroje ve společnosti. Zkombinování mužského a ženského principu vede k pozitivním výsledkům. Na to, aby vše správně fungovalo, je třeba chtění.

 

Přesně tak, když člověk chce, tak všechno jde

Váš DŽOB tým