dzob is preparing new platform

Otázky, na které se při pohovoru ptát můžou, a které by zaznít neměly

Poradíme vám, jak na ně odpovědět a čemu se vyhnout. Na mnoha pohovorech zazní i nepřípustné otázky, na které nemusíte odpovídat. Víte, které to jsou a jak na ně reagovat?

"Small talk" - otázky, které mají odlehčit situaci, případně zbavit kandidáta prvotní nejistoty (např. Co Vám mohu nabídnout k pití? Jakou jste měli cestu? Neměli jste problém nás najít ?)
Určitě Vám nedoporučujeme vyprosit si Vaše oblíbené nápoje, jako například kávu s mlékem a cukrem, bylinkový čaj a pod. Nejvhodnější alternativou je čistá voda či minerálka. Při otázkách o příchodu nemluvte příliš obšírně, nevzpomínejte, že jste měli problémy s hledáním cesty, nebo dopravní zácpou. Informace o lokalitě si musíte zjistit předem.

Zde tedy přinášíme nejčastěji položené otázky:

1. Jak probíhal váš dosavadní profesní vývoj?
Popište jednotlivé pozice, kterými jste prošli a pokud jsou ve Vašem životopise nějaké zkratky, je třeba je personalistovi vysvětlit. Snažte se udržovat oční kontakt s hodnotícími, tak zaznamenáte zda jejich vaše odpovědi zajímají, nebo naopak nudí. Dělejte pauzy pro případné dotazy.

Nikdy nepomlouvejte svého současného nebo minulého zaměstnavatele, buďte v tomto směru nestranní a dejte dříve najevo, proč hledáte nového zaměstnavatele. Nyní je důležité zmínit to, co se Vám v předchozím zaměstnání (studiu) podařilo. Pokud mate za sebou nějaký úspěch, např. zlepšení procesů, je třeba se o nich zmínit.

2. Jaké jsou vaše největší úspěchy a neúspěchy?
Je dost možné, že si personalista bude chtít vyprosit referenci na někoho, kdo na Vašem projektu s vámi pracoval, proto nic nezveličujte a mluvte jen pravdu a fakta. Vyhněte se ale opisování úkolů, které skončily naprostou katastrofou. Při této otázce byste neměli hovořit o úspěších z Vašeho osobního života jako např. sportovní, či rodinné úspěchy.

3. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
Pokud uvedete silnou stránku, může se Vás personalista zeptat i na příklad, proč si to myslíte. Je dobré mít po ruce nějakou situaci, kdy se Vaše silná stránka projevila. Co se týče slabých stránek, personalisté chtějí spíše vědět, kde vidíte prostor na své zlepšení.

4. Co víte o naší firmě?
Měli byste vědět základní údaje o společnosti jako např. oblast, ve které společnost podniká, portfolio produktů, počet zaměstnanců, informace o konkurenci. Všechny tyto potřebné informace najdete buď na internetu, v tisku, případně v propagačních materiálech společnosti. Pokud budete disponovat takovými informacemi, ukážete, že jste se na pohovor připravili, a že máte seriózní zájem o nabízené místo.

5. Proč byste chtěli pracovat právě pro naši společnost?
Personální manažer přikládá velkou důležitost tomu, proč chcete pracovat pro jejich společnost, a ne pro konkurenci. V této fázi se Vám velmi budou hodit informace získané při přípravě, které můžete nyní použít, abyste uvedli personálnímu manažerovi některé velmi dobré důvody, proč by měli zaměstnat právě Vás. Zde jsou příklady špatných důvodů: "Hledám práci." "Rád bych pracoval".  Jste mezinárodní společnost ". "Máte vysoké platy". "Můj známý mi řekl, abych to tu zkusil". "Kontaktovala mě personální agentura, a proto jsem tu". Toto jsou argumenty, které nepřispějí k uspokojivému výsledku, takže se pokuste dát relevantní a pozitivní důvody.

6. Jaké pracovní prostředí vám vyhovuje?
Tato otázka Vám poskytuje dobrý prostor ukázat, že jste týmový hráč, který řeší problémy v týmu, a který rád komunikuje se svými kolegy. Měli byste zdůraznit, že dobré mezilidské vztahy a příjemná atmosféra v práci pro Vás znamenají více než materiální stránka věci. Je to i možnost, jak zdůraznit, že je to pro Vás šance učit se od jiných a získat zkušenosti.

7. Co byste v následujících letech chtěli dosáhnout?
Vyjádřete přání zůstat při jednom zaměstnavateli i delší dobu, pokud vám nabídne vhodné možnosti profesního rozvoje.

8. Jaké typy společností Vás zaujaly, kam jste si poslali životopis?
Většina personalistů s faktem, že kandidát aktivně hledá na trhu počítá. Mohou se vás zeptat, jaké pozice vás většinou zaujaly, což jim pomůže vytvořit si lepší obraz o práci, kterou hledáte.

9. Proč bychom se měli rozhodnout právě pro Vás?
Tato otázka souvisí i s Vaší přípravou na pohovor. Můžete vzpomenout, co Vás na společnosti zaujalo, čemuž se společnost věnuje. Velmi důležité je zejména ukázat motivaci, proč Vás inzerát zaujal nebo proč by si měla společnost vybrat právě Vás. Vaším úkolem je přesvědčit osobu, která s Vámi dělá rozhovor, že jste na práci nejvhodnější kandidát, že zaujmete Vašimi zkušenostmi, chutí pracovat a ochotou být součástí týmu, pro který můžete být jen přínosem.

10. Jakou máte představu o platu?
Měli byste znát svou hodnotu na trhu práce a umět se realisticky ocenit. Připravte si částku, kterou si představujete jako svůj měsíční hrubý plat. Není vhodné o platu smlouvat, mohlo by se stát, že skončíte na jeho spodní hranici. Buďte připraveni na to, že svou představu o platu byste měli vědět zdůvodnit, a to např. kvalifikací, jazykovými znalostmi, zkušenostmi ze zahraničí apod. Je potřeba zeptat se i na bonusy - plat může mít více než dvě složky. Může obsahovat i proměnnou část, případně bonusy, které závisí na výkonu. Je dobře zeptat se i na nefinanční benefity. Množství společností poskytuje zaměstnancům poukázky do fitcenter, kina, atd.

Nepřípustné otázky ze strany personalisty

Otázky lze rozdělit do pěti skupin. A to:

1. Otázky týkajícího se zdravotního stavu:
Jste těhotná? Trápí Vás nějaká nemoc? Jak se cítíte? Býváte často nemocný/á? Trpíte depresemi?

2. Druhá skupina se zaměřuje na sexuální orientaci:
Jaká je Vaše sexuální orientace? Jste homosexuál?

3. Třetí skupina se zaměruje na rasové, náboženské a politické zařazení:
Slyším, že máte přízvuk. Odkud pocházíte? Jste občanem ČR? V jaké jste politické straně? S kterou politickou stranou sympatizujete? Jaká je Vaše víra?

4. Čtvrtou skupinou jsou tzv. otázky na tělo:
Kolik Vám je? Kouříte? Máte manžela/manželku? Jak dlouho jste spolu s manželem/přítelem/manželkou/přítelkyní? Co plánujete do budoucna?  Kdy plánujete odchod do důchodu? Kolik Vám je let?

5. Poslední skupinu tvoří otázky zaměřené na rodinnou situaci:
Plánujete založit rodinu? Kdy? Máte děti? Jak máte zajištěné hlidání, když budou děti nemocné?

 

Ale co dělat, když se zeptá?

Pakliže se dostanete do situace, kdy Vám byla nějaká nevhodná otázka položena, Vaše možnosti jsou následující:

1. Můžete se rozhodnout na otázku odpovědět. V tomto případě ale počítejte s tím, že Vaše „špatná“ odpověď může mít dopad na Vaše případné ne/přijetí. Na druhou stranu, zodpovězením otázky můžete vyjádřit motivovanost, důvěru a odhodlání.

Dejte si ovšem pozor na to, nejde-li pouze o test, co všechno si necháte líbit. Hodnoťte proto veškeré informace, které máte – jak se personalista tváří, jakým tónem otázku klade, z jakého důvodu se asi ptá apod.

2. Můžete také odmítnout odpovědět. I v tomto případě však platí, že můžete hodně získat i ztratit. Proto, rozhodnete-li se nezodpovědět otázku, buďte milí a své rozhodnutí sdělte asertivně. Příkladem vaší odpovědi může být:

„Nezlobte se, ale nevidím souvislost mezi Vaší otázkou a pozicí, o kterou se ucházím.“

„Není mi příjemné odpovídat na tuto otázku“ apod.

3. Poslední možností je pozměnit otázku. Tato cesta je vhodná, pokud dojdete k názoru, že Váš potencionální zaměstnavatel skutečně potřebuje danou informaci. Příkladem může být situace, kdy se Vás při pohovoru zeptají, zda jste občanem příslušné země. Na takovou otázku nemusíte odpovědět přímo, stačí, když řeknete například:

„Promiňte, Vaše otázka mi přijde příliš osobní. Mohu Vás ujistit, že mám pracovní povolení pro vykonávání povolání v České republice“ apod.

 

Tak ať z těch jejich otázek pěkně vybruslíte

Váš DŽOB tým