dzob is preparing new platform

Jak změnit zaměstnání bez stresu?

Dnes, tak jako kdysi již neplatí, že člověk stráví v jednom zaměstnání deset, dvacet nebo více let. Lidé pod pětatřicet let si nemyslí, že jejich současný zaměstnavatel je pro ně ten poslední, vyplývá to z různých průzkumů.

Hledání práce je psychicky náročná aktivita a pokud trvá příliš dlouho bez úspěšné odezvy, dostaví se další ovlivňující faktor, kterým je stres. Míra stresu může být nižší, pokud máte stabilní zázemí ve společnosti a toužíte pouze po změně zaměstnání. Hledání zaměstnání je však zažívají více stresů pro ty, kteří práci nemají.

Pokud se rozhodnete změnit zaměstnání položte si 2 základní otázky:

1. Proč toužíte po změně zaměstnání?
2. Co vám přinese tato změna?

Podotázky: Co Vám přinese nový typ práce? Jste schopen akceptovat dojíždění do zaměstnání ? Chcete pracovat na směny?Kolik peněz budete potřebovat na živobytí? Jste ochoten přijmout nižší plat za nabízené benefity nebo provize?

Pokud obdržíte pozvánku na pracovní pohovor, určitě ho neodmítejte. Každý pohovor je pro Vás novou zkušeností a příležitostí k poučení. Samozřejmě, každý očekává, že výsledek pohovoru bude pozitivní a personalista vyřkne očekávanou větu: " Přijímáme Vás". Co však v takovém případě, pokud během pohovoru začnete pochybovat o typu práce, který Vám personalista popisuje? Možná jej následující otázkou zaskočíte, ale zkuste se vymknout zažitých konvencí a zeptejte se ho, co by dělal, kdyby byl na Vašem místě.

Nemůžeme Vám zaručit, že tímto způsobem snadno získáte práci, ale určitě Vám to zlepší Vaše šance a sníží stres při jejím hledání.

 

Tak se k tomu postavte čelem a určitě to přinese "ovoce"

Váš DŽOB tým