dzob is preparing new platform

Kdy změnit zaměstnání?

Jste ve firmě už několik let a máte pocit, že Vaše výkonnost klesá, protože Vás znechucuje stereotyp a víte, že v dané společnosti se už nemáte kam posunout? Znamená to, že je vhodný čas na to, abyste změnili práci.

Někteří lidé, zejména na počátku kariéry, mění práci poměrně často. Postoj k nim ze strany potenciálních zaměstnavatelů je různý. Závisí mimo jiné na velikosti firmy, odvětví, ve kterém společnost působí, ale i od země z níž společnost pochází. V odvětvích, kde informace velmi rychle zastarávají, firmy dokonce preferují lidi, kteří získali zkušenosti na různých pozicích v různých firmách. Naopak v pozicích, kde člověk potřebuje déle růst a vzdělávat se, je takový přístup nevhodný. Při častém střídání člověk stále začíná, stále stojí na startovní dráze, a další zaměstnavatelé ho proto vnímají se značnými obavami. Příliš časté střídání zaměstnavatelů v různých oblastech pro potenciálního zaměstnavatele znamená, že nevíte, co chcete, a tím, že Vás přijme riskuje, že mu po krátkém čase, po případném vyškolení a zaučení utečete.

Ideální časový interval, během kterého je vhodné setrvat na jednom pracovním místě, je individuální záležitostí, která závisí na několika faktorech. K nejpodstatnějším z nich patří Vaše spokojenost s prací a její náplní, perspektiva odborného a osobnostního růstu, spokojenost se zaměstnavatelem a s dlouhodobou perspektivou vývoje firmy, ale i Váš typ osobnosti.

Časté změny zaměstnání

Častější změny pracovního místa, ale i dlouhodobé setrvávání v jednom zaměstnání má své výhody i nevýhody. Při častém přechodu od jednoho zaměstnavatele k druhému není možné zjistit skutečný charakter a obsah práce, pochopit firemní filozofii a strategii. V krátkém čase není možné posoudit ani možnosti své seberealizace. Lidé střídající zaměstnání procházejí po povrchu, nemají čas proniknout do skutečné hloubky dané problematiky. Nemají prostor ani příležitost otestovat ani uplatnit své znalosti a schopnosti. Výhodou častějšího střídání pracovního místa je rychlejší postup na vyšší pozici a rychlejší růst finančního ohodnocení. Takovým způsobem poznáte několik firemních kultur, nové lidi, pracovní postupy a přístupy k řešení problémů. Lidem, kteří často střídají zaměstnání se mluví také "job hopper", v doslovném překladu ten, kdo skáče z jednoho zaměstnání do druhého.

Delší působení v jednom zaměstnání

Během dlouhodobějšího působení na jednom pracovním místě získáte pozici vysoce kvalifikovaného odborníka v určité oblasti, získané znalosti, zkušeností, na jejichž základě můžete plánovat a realizovat další postup v kariéře. K negativům patří vyšší koncentrace jen na jednu pracovní oblast, což může mít vliv například na limitovaný pohled na svět, oslabení všeobecného přehledu či snížení stupně flexibility, iniciativnosti a tvořivosti. Nevýhodou je i stereotyp, který práce po jistém čase přináší, například z hlediska obsahu, návyků, způsobů řešení a podobně. Rizikem úzké specializace je i to, že tímto způsobem vlastně omezujete výběr dalšího zaměstnání v jiné společnosti, či na jiné pozici.

Kdy neváhat?

Se změnou zaměstnání byste neměli váhat v případě, že nedostáváte peníze, které potřebujete na život nebo máte pocit nedocenění z hlediska finančního ohodnocení. Také tehdy, když se společnost ocitla v existenčních problémech. Nezůstávejte ani tehdy, když je ve firmě nepřátelská atmosféra, mobbing , sexuální obtěžování, konflikty a podobně. O změně uvažujte i pokud jste dosáhli svého vrcholu v postavení a nevidíte další perspektivu růstu. Odejděte i tehdy, když firma vyznává hodnoty, které jsou v ostrém rozporu s Vašimi osobními preferencemi a tehdy, když se Vám nedostává uznání, o kterém víte, že si ho zasloužíte.

 

Prostě se toho nebojte, změna je život

Váš DŽOB tým