dzob is preparing new platform

Motivační dopis vs. průvodní dopis

Jaký je mezi nimi rozdíl? Dají se snadno zaměnit, či nahradit? Poslat jen jeden, nebo je spojit do jednoho dokumentu?

Průvodní dopis

Jak už z názvu vyplývá, průvodní dopis pouze provází odeslání CV a dalších dokumentů. Vyskytuje se v textu e-mailu a jeho obsahem je pozdrav, zdůvodnění reakce a informování o přílohách dokumentu (Dobrý den, odpovídám na pozici XY, která byla zveřejněna..., v příloze zasílám CV a motivační dopis).

Příklad:

Dobrý den,
vážená paní Nováková,

reaguji na nabídku práce projektového manažera zveřejněnou na personálním portálu Džob. Rád se s Vámi setkám při osobním pohovoru, kde Vám mohu popsat své pracovní zkušenosti a důvody motivace pracovat ve Vaší společnosti.

S pozdravem

Jan Novák

Motivační dopis

Zatímco motivační dopis je adresován konkrétnímu člověku (personalistovi či zaměstnavateli) a obsahuje důvody, proč vy jste tím nejvhodnějším kandidátem na konkrétní pozici a čím můžete být přínosní pro danou společnost. Motivační dopis by měl být unikátní pro každou pozici zvlášť podle specifických požadavků. Nedoporučuje se mít jeden univerzální motivační dopis a posílat ho do všech firem. Jelikož každá pozice požaduje něco trochu jiného, je to poznat a nedělá to dobrý dojem!

Co by měl obsahovat motivační dopis?

 • pozdrav a oslovení konkrétní osoby
 • informace o jakou pracovní pozici se ucházíte a že máte povědomí, čím se daná firma zabývá, ve které oblasti působí, jaká je její historie
 • Vaše krátké představení se
 • souhrn Vašich znalostí, vědomostí a zkušeností v kontextu s pracovní pozicí, o kterou se ucházíte
 • vyjádření zájmu o setkání při osobním pohovoru
 • poděkování, rozloučení se, podpis

Co by naopak motivační dopis určitě obsahovat neměl?

 • gramatické a formální chyby, příliš dlouhá a nepřehledná souvětí
 • vzorové fráze, nekonkrétní vyjadřování, slovní vatu
 • příliš mnoho zdvořilostních frází
 • Vaše nedostatky, pokud uvádíte osobní vlastnosti – pouze kladné!
 • finanční představy – o platu se mluví, až na pohovoru!
 • opakování informací z CV, nebo uvádění odlišných informací, než máte napsané v CV
 • arogantní chování, podlézavé výroky, dávat najevo nejistotu

Jak by měl být motivační dopis dlouhý?

Záleží na pozici, někdy mohou personalisté už v inzerátu uvádět maximální rozsah. Většinou se doporučuje rozmezí dva odstavce až jedna strana A4 výstižného, konkrétního a zajímavého textu (Vaším cílem je se prodat). Měl by být psaný na pc stejným písmem i úpravou jako CV.

Příklad:

Dobrý den,
vážená paní Nováková,

rád bych se ucházel o pracovní pozici projektového manažera zveřejněnou na personálním portálu www.dzob.cz. Oslovil jsem Vaši společnost Projekty cz, protože se zabýváte grantovými projekty pro sociálně znevýhodněné skupiny, pro které jsem pracoval jako projektový manažer 3 roky v neziskové organizaci Skupiny.

Mám zkušenosti s prací od dobrovolnictví, přes fundraising až k projektovému managementu. V neziskové organizaci Skupiny jsem se podrobně seznámil s problematikou sociálně znevýhodněných skupin. Jako dobrovolník jsem pracoval v terénu s těmito lidmi, jako fundraiser sháněl prostředky na projekty, které by byly přínosné pro tyto lidi. Na pozici projektového manažera jsem už sám psal projekty, kontroloval je a řídil, dále jsem komunikoval s úřady a orgány. Vzhledem ke své práci jsem velmi odolný vůči stresu, práci pod tlakem a potrpím si na přesném dodržování termínů. Při kontrole projektů si všímám detailů, nesrovnalostí, finančních plánů, abych co nejvíce zvýšil možnost úspěchu projektu a získání grantu. Díky fundraisingu jsem získal zkušenosti v oblasti získávání finančních prostředků a pronikl tak více do účetnictví, díky čemuž dokážu velmi dobře a přesně vyčíslit rozpočet celého projektu.

Rád se s Vámi setkám osobně, abychom mohli konkrétně probrat, jak mohu být Vaší společnosti prospěšný.

Děkuji za Váš čas, který jste strávila nad mou žádostí, a těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem

Jan Novák

Průvodní a motivační dopis dohromady?

Je to možné? Může se stát, že požadovaná pozice, na kterou odpovídáte, nevyžaduje motivační dopis. V takovém případně můžete průvodní dopis a motivační dopis sloučit dohromady. Do textu e-mailu uvedete, jak informace, odkud jste se o inzerátu dozvěděli, tak důvody proč se na danou pozici hodíte (zkušenosti, znalosti).

 

Váš DŽOB tým