dzob is preparing new platform

Jak si sestavit seznam referencí, který Vás zaručeně prodá

Sestavte si svůj seznam referencí tak, aby Vás co nejlépe prodal.

Svůj životopis a motivační dopis možná máte přímo vyšperkovaný, ale co Vaše reference? Zaměstnavatelé Vás v průběhu výběrového řízení mohou požádat o seznam referencí, a tudíž je vhodné, aby byly profesionálně sestavené. Vytvořte si reference na základě následujících rad odborníka.

Formát seznamu referencí

Vytvořte si samostatný dokument, který bude obsahovat seznam lidí, kteří souhlasili s tím, že vás podpoří u potencionálních zaměstnavatelů ve Vaší cestě za novou prací.

Seznam referencí s kontaktními osobami by měl být na samostatné stránce v rámci složky vašich dalších prezentačních dokumentů a jeho formát by měl korespondovat s tím, který jste použili v životopise a motivačním dopise.

Zahrňte jména a doplňte kontaktní informace při každé referenci včetně názvu pracovní pozice, zaměstnavatele, adresy společnosti, emailu a telefonního čísla. A důležité je také, uvést jejich vztah k Vám - manažer, supervizor, teamleader atd.

Seznam také může zahrnovat informaci o tom, v jakém kontextu Vás doporučující osoba zná, což dá najímající manažerovi prostor k rychlejšímu a efektivnějšímu navázání rozhovoru. Promyslete si, na jakých projektech jste spolu pracovali a přidejte ke kontaktu odstavec popisující úkoly, kterých jste se účastnili a také Vaše dovednosti či schopnosti, které může doporučující potvrdit.

Kolik referencí je optimálně uvést ?

Je lepší mít na seznamu více kontaktů, než kolik by potencionální zaměstnavatel pravděpodobně chtěl prozkoumat. Personální konzultanti také doporučují, aby si uchazeči o zaměstnání dopředu připravili přehled kontaktů z různých oblastí svého působení. Kandidát tak může strategicky a pružně reagovat na specifické požadavky na pozici a vybrat ty nejvhodnější reference hodící se na konkrétní pracovní příležitost.

Průměrný uchazeč o zaměstnání by měl mít k dispozici tři až pět referencí, zatímco uchazeči s dlouhodobější praxí hledající seniorské pozice by měly mít připraveno pět až sedm kontaktů. Nejrelevantnější a nejpřesvědčivější referenci se doporučuje uvádět vždy na prvním místě.

Kdo by Vás měl doporučit ?

Osoby uvedené v seznamu referencí jsou vašimi osobními "apoštoly" - měli by Vás dobře znát a být schopni přesvědčivě hovořit o vašich předpokladech pro práci, o kterou se ucházíte.

Než si vytipujete konkrétní lidi jako referenční osoby, nestyďte se je zeptat na konkrétní otázky směřující k zjištění, co o Vás budou referovat dál. Zeptejte se svých potenciálních referenčních osob otázkou typu: “Co myslíte, že je mojí slabou stránkou?” nebo “Jak zvládám stres a jak se chovám v krizových situacích?” Pokud se Vám jejich odpovědi nezdají výstižné, promyslete si ještě jednou, zda je zvolíte za referenční osoby.

Bývalí šéfové nejsou nutně nejlepšími referencemi, protože mnoho společností zakazuje svým vedoucím pracovníkům poskytovat informace o svých bývalých podřízených. Místo nich je vhodné vybrat takové lidi, kteří s Vámi přišli v práci do styku a zároveň do detailů znají vaše schopnosti, dovednosti a pracovní návyky. Lidé, s nimiž jste blíže spolupracovali, mohou být velmi vhodní - sem patří např. Vaši bývalí klienti, spolupracovníci z týmu, profesoři nebo vedoucí zájmových či profesních spolků.

Pokud se obáváte toho, co o vás doporučující řeknou, dejte si je dopředu překontrolovat specializovanými personálními konzultanty. Jediná negativní reference může významně poškodit vyhlídky kandidáta na slibné budoucí zaměstnání.

V případě, že zaměstnavatel nepožaduje jinak, profesní reference se upřednostňují před referencemi od lidí z Vašeho osobního života, o kterých najímající manažeři vědí, že mohou být do značné míry zkreslené.

Vytvořte si dobré vztahy s lidmi, kteří Vás mohou doporučit a pomoci vám získat vysněnou práci.

Požádejte lidi uvedených v referencích o povolení zařadit je do Vašeho seznamu. Pokud již od doby, kdy jste si naposledy hledali práci, uplynul delší čas, spojte se na kontakty z Vašeho seznamu referencí. Pokud jste s kontaktní osobou delší dobu nemluvili, nečekejte květnaté doporučení. S těmito osobami je tedy vhodné dlouhodobě udržovat blízký vztah.

Je velmi důležité informovat osoby uvedené v seznamu referencí, že je bude pracovník náboru kontaktovat a kdy tomu tak bude. Může se stát, že se rekrutér dané osobě ani po opakovaných pokusech z různých důvodů nedovolá a tak uchazeči hrozí, že o nabízenou práci přijde jen kvůli tomu, že promarní významnou šanci být doporučen.

Neváhejte informovat kontaktní osoby o konkrétních znalostech, schopnostech či dovednostech, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Pošlete jim svůj nejaktuálnější životopis a také popis práce, o kterou se jedná.

Kdy je nejvhodnější chvíle na zaslání seznamu referencí náborovým pracovníkem?

Reference se obvykle zasílají až v pokročilejších fázích výběrového řízení na vyžádání. Seznam referencí však mějte po ruce při každém výběrovém kole a buďte připraveni ho kdykoli poskytnout.

Vyjádřete svou vděčnost a myslete do budoucna

Doporučující osoby Vám prokazují laskavost tím, že si na Vás vyhradí čas a pomohou Vám získat novou práci. Proto je vždy dobré myslet na zdvořilé poděkování.

Kdykoliv, když budete odcházet ze svého zaměstnání, pošlete svému bývalému šéfovi či spolupracovníkovi dopis a poděkujte za spolupráci.

Zůstaňte s bývalými kolegy a nadřízenými v kontaktu i po skončení vašeho pracovního vztahu a při vhodných příležitostech se nenuceně připomeňte a dejte o sobě vhodně vědět.

Buďte si vědomi toho, že poskytnutí reference stojí určitý čas. Pokud máte v plánu reference využívat dlouhodobě, poskytněte těmto osobám protiplnění v podobě zaslání děkovného dopisu, pozvání na oběd či večeři nebo na nějakou kulturní událost.

 

Být milý na lidi přece nic nestojí a určitě se Vám s tímto přístupem bude více dařit

Váš DŽOB tým