dzob is preparing new platform

Ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná a podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovní poměr může být rozvázán:

  • Dohodou
  • Výpovědí
  • Okamžitým zrušením pracovního poměru
  • Ukončením pracovního poměru ve zkušební době

Výpověď – smlouva na dobu neurčitou

Výpovědní lhůta ze zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou trvá 2 měsíce. Pokud chcete ze zaměstnání odejít dříve, musíte se domluvit se zaměstnavatelem a pracovní poměr ukončit dohodou. Pracovní poměr pak skončí dnem, který je uveden v dohodě, v tomto případě neplatí výpovědní lhůta.

Výpověď – smlouva na dobu určitou

Ve smlouvě na dobu určitou musí být uvedeno datum trvání pracovního poměru, např. 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013, pokud datum není uvedeno, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou může být sjednána maximálně na 3 roky a může být dvakrát prodloužena. Během platnosti smlouvy může zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr ukončit pouze dohodou, nebo standardně dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr na dobu určitou je ukončen uplynutím doby, po kterou byl sjednán.

Dohoda o pracovní činnosti - výpověď

U výpovědi DPČ nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec udávat důvod výpovědi. Výpovědní lhůta trvá pouze 15 dní.

Dohoda o provedení práce - výpověď

DPP se uzavírá na 300 hodin na rok u jednoho zaměstnavatele a je časově vymezena. Jednostranná výpověď není možná. Pokud chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr, musí tuto skutečnost oznámit písemně zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel téměř okamžitě oznámí, že trvá na pokračování práce zaměstnance, považuje se za datum ukončení poměru datum ukončení smlouvy. Pokud se zaměstnavatel k písemnému oznámení nevyjádří, považuje se za ukončení pracovního poměru datum uvedené ve výpovědi.

 

Váš DŽOB tým